Omdenkshow met Berthold Gunster

Spectaculaire opening met de Omdenkshow

De Omdenkshow laat je op indringende en onontkoombare manier de voordelen zien van omdenken: innovatie, creativiteit en inspiratie. Het is de ultieme mix van theater, cabaret en voordracht.

Omdenken is een manier van denken en doen, waarbij je kijkt naar de werkelijkheid zoals die is en onderzoekt wat je daarmee zou kunnen. Omdenken benadert een probleem als ruwe energie; frustratie die zijn vorm nog niet gevonden heeft. 

Berthold Gunster (1959) is de grondlegger van het Omdenken. Hij schreef over zijn gedachtegoed inmiddels een flink aantal bestsellers. Zijn boeken over omdenken in de opvoeding, in communicatie en op het werk gaan al jaren als warme broodjes over de toonbank. Meer dan 850.000 deelnemers hebben inmiddels een programma van Omdenken meegemaakt en grondlegger Berthold Gunster schreef 13 boeken over zijn gedachtegoed.