DIY, SKILLS & Workshops

Cric&GO
Tijdens deze korte workshop maak je kennis met een scalpel bougie cricothyrotomie techniek. Je traint in kleine groepjes op 3D modellen. We bespreken de relevante anatomie, de plaats van de cricothyrotomie in een luchtweg plan en je leert de stappen van de procedure. Ook zal er een demonstratie zijn van echogeleide identificatie van landmarks voor cricothyrotomie. 

Cardio Ecmo
Leer de basisprincipes en de verschillende vormen van ECLS/ECMO en basishandvaardigheden en instellingen

Cardio TEE
Oefenen met het verrichten van een  TEE-onderzoek

Acute opvang kind
Leerzame Case based discussions over acute casuïstiek van neonaten en kinderen in de perifere setting

Implementatie MDO
Zoom in op de implementatie van het preoperatieve MDO voor hoog-risico patiënten. Je wisselt met andere deelnemers ervaringen uit over barrières die jullie ervaren en bespreken potentiële strategieën om deze barrières te tackelen. Aan het eind van de workshop heb je handvatten om een preoperatief MDO op te zetten of om een bestaand MDO te optimaliseren.