Grading systematieken voor pijnmechanismen en biomarkers voor centrale sensitisatie. Bekend maakt bemind.

Vrijdag 31 mei
Spreker: André Wolff

Een pijndiagnose is niet hetzelfde als een orgaandiagnose. Verschillende grading systematieken voor nociceptieve, neuropatische, nociplastische pijn en centrale sensitisatie, en kennis van biomarkers voor centrale sensitisatie kunnen behulpzaam zijn. Relevant voor anesthesiologen, pijngeneeskundigen en eigenlijk iedere zorgverlener die met pijn heeft te maken.