Op weg naar de toekomst; sturen, schakelen en gas geven

Op weg naar de toekomst; sturen, schakelen en gas geven

Donderdag 30 mei, de State of the Art lezing door Gertrude Nieuwenhuijs

Gertrude Nieuwenhuijs

Gertrude Nieuwenhuijs-Moeke studeerde geneeskunde aan de Universiteit Gent in België, waar ze in 2003 cum laude afstudeerde. Ze volgde haar opleiding tot anesthesioloog in het Universitair Ziekenhuis Gent, Algemeen Ziekenhuis Maria Middelares Gent en het Universitair Medisch Centrum Groningen waar ze vervolgens bleef werken als anesthesioloog. In 2019 behaalde ze haar doctoraat aan de Rijksuniversiteit Groningen voor haar onderzoek naar perioperatieve nierbeschermende strategieën bij niertransplantatie. Ze is de hoofdonderzoeker van de VAPOR-1 (BJA, 2017) en de VAPOR-2 studie (ClinicalTrials.gov: NCT02727296), een internationale multicenterstudie naar het effecten van verschillende anesthetica op de uitkomst van nier en patiënt in niertransplantatie.

Met haar onderzoekslijn, perioperatieve orgaanschade en inflammatie, richt ze zich op het beter begrijpen van de onderliggende pathofysiologie en de gevolgen van perioperatieve orgaanschade en inflammatie, het zoeken naar interventies om deze fenomenen te moduleren en het inzetten van technologische innovaties om orgaanschade en de daaruit voortvloeiende postoperatieve complicaties te meten, te voorspellen en te voorkomen. Dit met als doel korte en lange termijnuitkomsten van onze chirurgische patiënten te verbeteren en de kosten voor de maatschappij te verlagen. Gertrude is voorzitter van de subcommissie innovatie van de commissie wetenschap en innovatie van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie, lid van de wetenschaps- en innovatieraad van de Federatie Medisch Specialisten, lid van de wetenschappelijke werkgroep Fit4Surgery en redactielid van de Bristish Journal of Anaesthesia Education.

Ze is lid van verschillende (inter)nationale wetenschappelijke comités en consortia en betrokken bij diverse multicentrische en multidisciplinaire onderzoeksprojecten. Ze heeft subsidies ontvangen voor onderzoek naar oa. acute nierschade, niertransplantatie, machinepreservatie van longen en nieren en innovatieprojecten en begeleidt meerdere promovendi.