Praktische richtlijnen anesthesiologische pijngeneeskunde

Naar document .pdf / 13 MB / Geplaatst op 24-09-2019

De praktische richtlijnen anesthesiologische pijngeneeskunde zijn vastgesteld in 2019. Vanwege internationaal gebruik is gekozen voor Engelstalige richtijnen: Evidence based interventional pain practice: according to clinical diagnoses. 

De “Praktische richtlijnen anesthesiologische pijnbestrijding gebaseerd op klinische diagnosen” uit 2009 zijn reviseerd door de NVA en de Vlaamse Vereniging voor Anesthesiologische Pijnbestrijding (VAVP). In 2012 is in samenwerking met de Oakland University en de Cleveland Clinic een geupdate Engelstalige versie uitgebracht. In de meest recente revisie van de richtlijn (2019) is een aantal nieuwe diagnoses toegevoegd en er is gewerkt conform richtlijnen 2.0. Voor wat betreft neuromodulatie wordt ook verwezen naar het 'Standpunt Neuromodulatie bij chronische pijn: geprotocolleerde behandeling met neuromodulatie' uit 2020.

Deze richtlijn is tot stand gekomen met financiële steun vanuit de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS).