(Her)registratie pijnspecialist

Het behandelen van mensen met chronische pijn vergt specifieke kennis en kunde. De NVA vindt het belangrijk dat patiënten kunnen zien of behandelaars aan de vereisten voldoen. Hiervoor beheert de NVA het register van pijnspecialisten. Bij het bureau van de NVA kan worden geïnformeerd of een behandelaar geregistreerd is als pijnspecialist.

Eerste registratie aanvragen

Registratie als pijnspecialist kan bij de NVA worden aangevraagd na voltooiing van de differentiatie pijn- en palliatieve geneeskunde zoals omschreven in het specifieke besluit anesthesiologie en nader omschreven in het Landelijk Opleidingsplan, inclusief bijbehorend lokaal, regionaal en landelijk onderwijs. De differentiatie pijn- en palliatieve geneeskunde kan zowel binnen als buiten de opleiding tot anesthesioloog gevolgd worden.

De aanvraag tot erkenning en registratie als pijnspecialist kun je in je eigen specialisten-account in GAIA doen via de knop “nieuwe registratie aanvragen”. Bij het indienen van je aanvraag moet je een aantal documenten uploaden. Je aanvraag wordt binnen drie maanden beoordeeld door de registratiecommissie van de NVA. Bij goedkeuring word je maximaal voor vijf jaar ingeschreven in het register van erkende pijnspecialisten.

Herregistratie

Vanaf vier maanden voor afloop van je registratieperiode ontvang je van GAIA oproepen om een aanvraag tot herregistratie te doen. Zie hieronder de volledige (her)registratie-eisen.

Toelichting op aan te leveren documenten bij de aanvraag tot herregistratie

Werkgeversverklaring
Uit je werkgeversverklaring(en) moet blijken dat je over de afgelopen 5 jaar ten minste 8 uur per week besteed hebt exclusief aan patiëntgebonden pijngeneeskundige zorg. Het is niet voldoende als gesproken wordt over “de gebruikelijke werkzaamheden als anesthesioloog-pijnspecialist”. De uren voor pijngeneeskunde moeten uitgesplitst worden van uren anesthesiologie. Als de uren alléén pijngeneeskunde betreffen moet dat expliciet vermeld zijn.

Nascholingsdossier
De registratiecommissie toetst of de nascholing die je zelf toevoegt aan je pijndossier specifiek is voor pijngeneeskunde. Het gaat hierbij dus om pijngeneeskunde in engere zin. Bekijk belangrijke voorbeelden die dat inzichtelijk maken.

Pijnspecialisten die zijn opgeleid volgens het nieuwe opleidingscurriculum met differentiatie pijn- en palliatieve geneeskunde moeten vóór hun eerste herregistratie het FIPP-examen of het EDPM-examen behaald hebben. Deze eis is vervallen voor pijnspecialisten die voor 1 januari 2021 reeds geregistreerd waren en voor pijnspecialisten die nog niet geregistreerd zijn en opgeleid worden volgens het oude opleidingscurriculum.

Registratie-eisen en aanvraag

Per 1 januari 2021 zijn de vernieuwde registratie- en herregistratie-eisen van toepassing. Voor pijnspecialisten die vóór 1 januari 2021 met de opleiding begonnen zijn is een overgangsregeling van toepassing.

Meer informatie over aanvragen registratie

Kosten: deze aanvraag verloopt via GAIA, je wordt direct doorgeleid naar een online betaalmenu.
€  302,50 (inclusief btw) voor leden van de NVA
€  1089 (inclusief btw) voor niet-leden van de NVA

Lees meer