De anesthesioloog 2023 - 1 - Jubileumuitgave

Naar document .pdf / 4 MB / Geplaatst op 31-01-2023

Het is traditie dat in een jubileumjaar van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie aandacht wordt besteed aan de geschiedenis van ons vak. Zo verschenen de boeken ‘Van Aether naar Beter’ en ‘Maar het kan nog beter’ bij de 40- en 50-jarige jubilea en de ‘Canon van de anesthesiologie’ bij het 65-jarig bestaan. De geschiedenis van de anesthesiologie in Nederland breidt zich steeds verder uit; enerzijds door het voortschrijden van de tijd en anderzijds door meer onderzoek ernaar. Vanwege het 75-jarig bestaan van de NVA wordt dit nummer van ons verenigingsblad, geheel gewijd aan die geschiedenis, aangeboden.