U heeft een email ontvangen met verdere instructies.
Dit is geen geldige combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord.
E-mailadres is niet bekend.
Wachtwoord vergeten?
 Inloggen

APPARATUUR (2004)

De anesthesioloog moet kunnen beschikken over onderstaand minimumpakket aan apparatuur in iedere in gebruik zijn de operatiekamer, inleidingkamer of andere ruimte waar anesthesie wordt toegediend. Anesthesieapparatuur moet voldoen aan de eisen zoals beschreven in het besluit Medische Hulpmiddelen.

Voor iedere anesthesie overtuigt de anesthesioloog zich van de aanwezigheid en van de juiste werking van de te gebruiken apparatuur. Daarbij wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van een checklist.

Minimumpakket apparatuur

 1. Anesthesie-apparatuur
 2. Beademingsapparatuur
  Voor kinder- en neonatale anesthesie dient aangepaste beademingsapparatuur beschikbaar te zijn.
 3. Bewakingsapparatuur
  • puls-oxymeter
  • ECG-monitor
  • bloeddrukmeter 
  • ademvolumemeter
  • beademingsdrukmeter
  • capnograaf 
  • elektronische thermometer
  • intra-arteriële bloeddrukmeter
  • centraalveneuze drukmeter
  • meetapparatuur voor gassen en dampen
  • zenuwstimulator voor het controleren van de neuromusculaire geleiding bij het toepassen van spierverslappers.
 4. Registratieapparatuur
  Schrijver voor het weergeven van ECG, capnografie en/of invasieve drukken.
 5. Beveiligingsapparatuur
  • een beveiliging tegen het wegvallen van de zuurstofdruk, die tevens voorziet in een hoorbare alarmering en in gelijktijdige afsluiting van de lachgastoevoer;
  • apparatuur tot meting van het zuurstofgehalte in het toegediende anesthesiemengsel, die tevens voorziet in hoorbare alarmering bij dalen van dit gehalte onder 21%;
  • een voorziening die verhindert dat het mogelijk is een anesthesiemengsel met minder dan 21% zuurstof toe te dienen;
  • een ademdrukbeveiliging voorzien van een systeem voor alarmering bij te hoge of te lage ademdruk;
  • gasevacuatiesysteem.
 6. Overige apparatuur
  • een defibrillator
  • een infusie-overdruksysteem
  • apparatuur voor het uitzuigen van mond en keel
  • bronchoscopisch instrumentarium
  • een verwarmingssysteem voor infusievloeistoffen
  • een patiënt-verwarmingssysteem (ook voor kinderen)

Noot: Daar waar in dit minimumpakket schrijvers worden genoemd, is een elektronische registratie van vitale parameters met een mogelijkheid tot het afdrukken daarvan op papier, ook toegestaan.