U heeft een email ontvangen met verdere instructies.
Dit is geen geldige combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord.
E-mailadres is niet bekend.
Wachtwoord vergeten?
 Inloggen

Ereleden

1953 mw prof. D.M.E. Vermeulen-Cranch, Amsterdam †
Op 14 februari 1953 benoemd tot het eerste erelid van de to…enmalige Nederlandse Anaesthesisten Vereniging. Het was de erkenning voor volhardend pionierswerk voor de ontwikkeling van de anesthesie in ons land vanaf de Tweede Wereldoorlog. In de vereniging is ze vooral bij de oprichting betrokken geweest, evenals bij het eerste World Congress of Anesthesiologists in 1955 in Scheveningen en de oprichting van de World Federation of Societies of Anaesthesiologists. Haar grote verdiensten liggen op het vlak van de emancipatie van het vak, de opleiding, de introductie van nieuwe technieken in de cardio-en thoraxchirurgie, verkoeverkamers, intensive care voor neonaten en pijnbestrijding.
1953 F.W. Roberts, Utrecht †
In 1948 uit Engeland overgekomen om eerste opleider in het Stads en Academisch Ziekenhuis in Utrecht te worden. Benoemd vanwege zijn pionierswerk in Utrecht en verdiensten voor de nog prille vereniging. Hij was medeoprichter van de toenmalige Nederlandse Anaesthesisten Vereniging en voorzitter van de vereniging van 1948-1949.     
1955 prof. H. Griffith, Montreal Canada †
Oprichter van de World Federation of Societies of Anaesthesiologists in 1955 samen met Ritsema van Eck. Daarnaast was hij bekend om zijn eerste klinische gebruik van curare bij narcose in 1942.
1970 L.D.J. Reeser, Den Haag †
Belangrijke onderhandelaar en pleitbezorger voor de anesthesiologie. Was betrokken bij opstelling van opleidingseisen, was lid van de gezondheidsraad en werd vooral erkend vanwege zijn behartiging van de belangen van de leden van de vereniging.
1970 dr. L.A. Boeré, Leiden †
Eén van de oprichters van de Nederlandse Anaesthesisten Vereniging. Eerste opleider in Leiden. Erkend vanwege zijn internationale contacten en zijn inzet voor nascholingsactiviteiten en neuroanesthesiologie.    
1971 prof. dr. C.R. Ritsema van Eck, Groningen †
Eerste opleider in Groningen. Initieerde onderzoek naar de integratie van fysiologie en farmacologie in de kliniek. Voorzitter van de Nederlandse Anaesthesisten Vereniging 1950-52, lid van het Concilium van het begin in 1961 tot 1966. Benoemd vanwege zijn organiseatie van de eerste nascholing voor anesthesisten en voorzitterschap van het eerste World Congress of Anesthesiologists in Scheveningen in 1955.
1973 H.H.F. Hobbel, Deventer †
Eén van de acht oprichters van de Nederlandse Anaesthesisten Vereniging in 1948. Erkend vanwege zijn  onderhandelingen voor de Ziekenfondstarieven in 1950 namens de Commissie Beroepsbelangen.
1973 prof. M. Mauve, Amsterdam / Utrecht †
Eén van de oprichters en eerste voorzitter van de vereniging. Benoemd vanwege zijn uitzonderlijke pioniersrol binnen en buiten de vereniging zowel inzake opleiding als beroepsbelangen. Internationaal actief als secretaris van het eerste World Congress of Anesthesiologists in 1955 en medeoprichter van de World Federation of Societies of Anaesthesiologists.
1973 dr. F. van Nouhuys, Den Haag †
Eén van de oprichters van de Nederlandse Anaesthesisten Vereniging en voorzitter in 1949. Erkend vanwege zijn werk als niet-academisch opleider in het Rode Kruis Ziekenhuis Den Haag
1973 J. van ’t Oever, Rotterdam †
Eén van de acht oprichters van de Nederlandse Anaesthesisten Vereniging in 1948. Erkend vanwege betrokkenheid bij de organisatie van het eerste World Congress of Anesthesiologists in 1955 in Scheveningen en zijn onderhandelingen voor de Ziekenfondstarieven vanaf 1960 namens de Commissie Beroepsbelangen.
1973 dr. D.W. Swijgman, Leeuwarden †
Erkend vanwege zijn lange staat van dienst als secretaris van het bestuur van de vereniging. Was lid van het organiserend comité van het eerste World Congress of Anesthesiologists in 1955 in Scheveningen. Was ook voorzitter van de KNMG.
1973 H. de Zwaan, Utrecht †
Benoemd vanwege zijn vele en langdurige verdiensten voor de vereniging. In 1947 behoorde hij met Mauve, Roberts en van Nouhuys tot een groep van vier die de oprichting van de Nederlandse Anesthesisten Vereniging voorbereidde. Veelal vonden de vergaderingen daartoe bij de Zwaan thuis plaats. Hij stelde de statuten op. Samen met Boeré vormde hij de bestendige kern gedurende heel veel jaren in het Bestuur. Hij vertegenwoordigde de Nederlandse Anaesthesisten Vereniging bij de Landelijke Specialisten Vereniging, de Specialisten Registratie Commissie en vanaf 1961 bij het Centraal College Erkenning en Registratie van Medische Specialismen. Tevens was hij opleider in het Sint Antonius Ziekenhuis in Utrecht.
1975 J.E. Gaillard, Groningen †
Eén der eerste leden van het Concilium Anaesthesiologicum. Benoemd vanwege zijn lange staat van dienst als secretaris van het Concilium. 
1975 dr. S.A. Klein, Den Haag †
Eén van de oprichters van de vereniging, tevens eerste opleider in de Haagse Gemeenteziekenhuizen. Benoemd vanwege zijn auteurschap van De Narcose, een practische leidraad voor de algemene arts en zijn vertegenwoordiging van de vereniging in de Gezondheidsraad, waarvan hij secretaris is geweest.
1984 prof. dr. J.P.M. Lelkens, Heerlen / Maastricht †
Eerste hoogleraar anesthesiologie aan de Universiteit van Maastricht. Internationaal lid van de Section Monospecialiste d’Anesthesiologie, waarvan hij in 1982 tot 2e secretaris werd. Benoemd vanwege zijn inspanningen op het gebied van de opleidingseisen anesthesiologie.
1986 A.S. Thomson, Bilthoven †
Eerste vertrouwenspersoon van de vereniging. Benoemd vanwege deze en andere grote verdiensten in diverse functies binnen de vereniging. 
1987 prof. dr. J.F. Crul, Nijmegen †
Eerste opleider in Nijmegen. Benoemd vanwege zijn wetenschappelijk oeuvre met betrekking tot spierrelaxantia en zijn vele bestuurlijke functies binnen de vereniging. Hij vertegenwoordigde de anesthesiologie op nationaal niveau als voorzitter van de permanente commissie anesthesiologie van de gezondheidsraad en internationaal als vicepresident van de World Federation of Societies of Anaesthesiologists.
1987 dr. S.A. Feldman, London
Benoemd vanwege zijn grote verdiensten op het terrein van onderwijs en onderzoek in de anesthesiologie en zijn bijdrage aan de Boerhaave cursus anesthesiologie.
1987

dr. G. Jackson Rees, Liverpool †
Beroemd geworden door zijn beademingssysteem voor pasgeborenen. Benoemd vanwege zijn inspanningen op het terrein van de kinderanesthesiologie met speciale aandacht voor de pathofysiologie en farmacologie bij neonaten. 

1987 prof. R.D. Miller, San Francisco USA
Auteur van zeven edities van Anesthesia. Erkend voor zijn bevordering van onderwijs en opleiding in de anesthesiologie. Hij stond borg voor de samenwerking tussen Nederlandse instituten en de University of California. Hij nam het initiatief voor een kwaliteitssysteem in de dagelijkse praktijk.
1987 prof. dr. G. Rolly, Gent België
Eén van de buitenlandse initiatoren van de Centrale Cursus Anesthesiologie. Benoemd tot erelid vanwege zijn grote verdiensten op het terrein van onderwijs en opleiding van anesthesiologen.
1990 G.A. Schurink, Utrecht†
Voorzitter van zowel bestuur van de vereniging als Concilium Anaesthesiologicun geweest. Benoemd vanwege zijn grote verdiensten voor het  onderwijs in de anesthesiologie in de vorm van de Centrale Cursus Anesthesiologie.
1994 mw. J.M. Bongertman-Diek, Dordrecht †
Eerste secretaresse en vormgeefster van het secretariaat van de vereniging vanaf 1969. Benoemd vanwege haar bijdrage en redactionele werk voor het verenigingsboek Van aether naar beter en haar werk binnen het organisatiecomité van het Tiende World Congress of Anaesthesiologists in Den Haag in 1992.
1995 prof. dr. J. Spierdijk, Leiden †
Eerste hoogleraar anesthesiologie in Leiden. Benoemd vanwege zijn opleidings-, onderwijs- en nascholingsactiviteiten. Hij was oprichter van de Centrale Cursus Anesthesiologie en de Foundation for European Education in Anaesthesiology.
1997 prof. P.B. Astrup, Kopenhagen
Chemicus met uitgebreid oeuvre op het gebied van het zuur-base-evenwicht. Benoemd ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de vereniging.
1997 prof. John Severinghaus, San Francisco USA
Research anesthesioloog bekend om zijn basale onderzoek op het gebied van de bloed-gas-analyse. Benoemd ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de vereniging.
1998 prof. dr. M.E. Sluijter, Amsterdam
Benoemd vanwege zijn pionierswerk op het terrein van de anesthesiologische pijnbestrijding met bijzondere vermelding van de radiofrequente laesie techniek
2001 dr. M.J.M. Gielen, Nijmegen
Zat in bijna alle commissies van de vereniging. Erkend voor zijn onderwijs in en bevordering van de lumbale epidurale anesthesie. Internationaal actief in de European Society for Regional Anaesthesia.
2003 G. Olthof, Rotterdam
Postuum benoemd tot erelid vanwege zijn uitzonderlijke behartiging van de financiële belangen van de leden van de vereniging in het Diagnose Behandel Combinatie tijdperk.
2004 dr. P.V. Admiraal, Delft †
Naast vele bestuurlijke functies binnen de vereniging benoemd tot erelid vanwege zijn internationaal baanbrekende publicaties over pijnbestrijding en euthanasie.
2007 prof. dr. J.J. de Lange, Amsterdam
Bij zijn afscheid benoemd tot erelid vanwege zijn vele verdiensten voor de vereniging. Hij was initiatiefnemer en voorzitter van de redactie van de boeken over de geschiedenis van de vereniging Van aether naar beter en Maar het kan nog beter. Hij was hoofdredacteur van Wetenschappelijke Referenties Inhalatieanesthesie, de voorloper van het Nederlands Tijdschrift voor Anesthesiologie. Internationaal heeft hij de vereniging vertegenwoordigd bij de European Union of Medical Specialists en de World Federation of Societies of Anaesthesiologists.
2008 prof. dr. H.K. van Aken, Münster Duitsland
Grondlegger van de nieuwe European Society of Anaesthesiology. Benoemd vanwege deze bundeling van eerdere Europese organisaties op gebied van anesthesiologie.
2008 prof. dr. H-J. Priebe, Freiburg DuitslandLaatste voorzitter van de oude European Society of Anaesthesiologists. Benoemd vanwege de bundeling van Europese organisaties op gebied van anesthesiologie.
2008 prof. dr. Th. Pasch, Zürich Zwitserland †
Laatste voorzitter van de European Academy of Anaesthesiology. Benoemd vanwege de bundeling van Europese organisaties op gebied van anesthesiologie.
2008 prof. dr. Ph. Scherpereel, Lille Frankrijk
Laatste voorzitter van de Confederation of European National Societies of Anaesthesiology. Benoemd vanwege de bundeling van Europese organisaties op gebied van anesthesiologie.
2008 Sir P. Simpson, Bristol Verenigd Koninkrijk
Eerste voorzitter van de nieuwe European Society of Anaesthesiology. Benoemd vanwege deze bundeling van Europese organisaties op gebied van anesthesiologie.
2009 prof. dr. J.W. van Kleef, Leiden
Bij zijn afscheid benoemd vanwege zijn lange staat van dienst in zorg, onderwijs en onderzoek en vele commissie werk binnen de vereniging met speciale vermelding van zijn inspanningen voor de positionering van de anesthesiologen in opleiding binnen de vereniging.          
2009 mw. dr. A.E.E. Meursing, Rotterdam
Internationaal erkend anesthesioloog. Zij was secretaris van het tiende World Congress of Anaesthesiologists in 1992 in Den Haag en voorzitter van de World Federation of Societies of Anaesthesiologists. In Nederland was de positionering van de kinderanesthesie haar uitzonderlijke verdienste.
2010 prof. dr. L.H.D.J. Booij, Nijmegen
Bij zijn afscheid benoemd tot erelid vanwege zijn lange staat van dienst in zorg, onderwijs en onderzoek met speciale vermelding van zijn baanbrekend onderzoek naar de klinische toepassing van spierrelaxantia en de omkering daarvan.         
2012 prof. dr. A.A.J. van Zundert, Eindhoven
Internationaal vermaard anesthesioloog. Uit 30 internationale kandidaten gekozen voor benoeming tot Professor & Chairman Discipline of Anaesthesiology University of Queensland Australia. Erkend vanwege zijn verdiensten op het terrein van onderwijs, opleiding en wetenschappelijk onderzoek.
2013 prof. dr. B. Smalhout, Utrecht †
Hoogleraar in Utrecht. Introduceerde de capnografie in de anesthesiologie in de zestiger jaren van de 20e eeuw. Benoemd tot erelid vanwege zijn niet aflatende inspanning voor veiligheid in de anesthesiologie.
2017

Prof. dr. J.T.A. Knape, Utrecht
Jarenlange inzet voor de anesthesiologie, zowel op landelijk als Europees niveau. Een warm voorvechter voor kwaliteit, veiligheid en modern opleiden. Aandacht voor het hele anesthesiologische team.