U heeft een email ontvangen met verdere instructies.
Dit is geen geldige combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord.
E-mailadres is niet bekend.
Wachtwoord vergeten?
 Inloggen

Aanvragen

Algemene bij- en nascholing
Voor accreditatie van algemene bij- en nascholing is de NVA aangesloten bij het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN, voorheen ABMS). Denk hierbij aan bijvoorbeeld zorgstelsel, communicatie, medische ethiek en gezondheidsrecht.

NVA accreditatie
De kosten voor het aanvragen van accreditatie voor vakinhoudelijke nascholing bij de NVA zijn €150 (excl. BTW). Zodra de factuur is voldaan wordt de aanvraag in behandeling genomen. Accreditatie-aanvragen kunnen uitsluitend via de Gemeenschappelijke Accreditatie Internet Applicatie GAIA worden ingediend.

Accreditatie Intensive Care bijeenkomsten
De beoordeling van Intensive Care nascholingen verloopt voor alle zeven wetenschappelijke verenigingen die het subspecialisme Intensive Care geneeskunde kennen via het GAIA systeem. Hierdoor kunnen de geaccrediteerde punten meetellen voor zowel het moederspecialisme als het subspecialisme. In deze procedure heeft de NIV een coördinerende rol. Om uw nascholing geaccrediteerd te krijgen voor intensivisten dient u deze aanvraag (in ieder geval) in bij de NIV. U ontvangt van de NIV een factuur.

Wanneer de beoordeling rond is kunt u de aanvraag ook bij de andere verenigingen indienen. Zij zullen de toegekende Intensive Care geneeskunde-punten overnemen (in sommige gevallen met een maximum van 24 punten). Voor deze administratieve afhandeling ontvangt u van de andere verenigingen geen factuur.

Hierop is een uitzondering: wanneer uw nascholing zowel intensive care geneeskunde onderwerpen heeft en ook anesthesiologieonderwerpen, dan zal de NVA voor de beoordeling van het anesthesiologiegedeelte een factuur sturen, omdat zij haar eigen commissie de aanvraag moet laten beoordelen.

Beoordelingscriteria

  • Beoordelingskader algemeen
  • Beoordelingscriteria puntentoekenning (geldig voor nascholing in 2011 e.v.)
  • Aanbieders van na- en bijscholing maar ook beroepsbeoefenaren zijn verplicht zich te houden aan de regels zoals verwoord in de Gedragscode Geneesmiddelenreclame. Zie voor meer informatie www.cgr.nl. De NVA is bij het accrediteren uitsluitend verantwoordelijk voor het beoordelen van de inhoudelijke objectiviteit en niet voor controle van naleving van de gedragscode. Een en ander is vastgelegd in procedureafspraken tussen NVA en CGR.