U heeft een email ontvangen met verdere instructies.
Dit is geen geldige combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord.
E-mailadres is niet bekend.
Wachtwoord vergeten?
 Inloggen

Aanmelden secties

Als NVA lid kunt u zich middels het aanmeldformulier aanmelden voor een of meer van de zeven secties van de vereniging, te weten:

  • Sectie Cardio-anesthesiologie (CA) € 15
  • Sectie Intensive Care (IC) €15 
  • Sectie Kinderanesthesiologie (KA) € 15 
  • Sectie Obstetrische Anesthesie (OA) € 15 (lidmaatschap ook mogelijk voor niet leden, klik hier)
  • Sectie Neuro-anesthesiologie (NA) € 15
  • Sectie Pijngeneeskunde € 75 (lidmaatschap ook mogelijk voor niet leden, klik hier)
  • Sectie Urgentiegeneeskunde (UG) € 25

Aanmelden secties
U ontvangt jaarlijks een factuur voor lidmaatschap van de vereniging en voor de sectie(s) waar u lid van bent. Via het aanmeldformulier kunt u zich aanmelden voor een sectie. Het sectielidmaatschap wordt elk kalenderjaar automatisch met een jaar verlengd.

Afmelden secties
Wilt u zich afmelden voor een sectielidmaatschap? Dan kunt u uw sectielidmaatschap vóór 1 december van het lopende kalenderjaar opzeggen per mail: nva@anesthesiologie.nl.