U heeft een email ontvangen met verdere instructies.
Dit is geen geldige combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord.
E-mailadres is niet bekend.
Wachtwoord vergeten?
 Inloggen

Obstetrische anesthesiologie

AGENDA 2017

23 maart - Refresher Course, Leuven

10 april - Ledenvergadering


ALGEMEEN

De sectie Obstetrische anesthesie van de NVA ontwikkelt en organiseert diverse activiteiten met betrekking die betrekking hebben op het aandachtsgebied. De activiteiten van de sectie richten zich met name op het uitwisselen en vergroten van kennis en het stimuleren van samenwerkingsverbanden. Hierbij valt te denken aan:

- organiseren en ontwikkelen van opleiding en scholing van anesthesiologen in de specifiek obstetrisch anesthesiologische zorg. Hierbij wordt ook samenwerking met gynaecologen gezocht;
- aandacht voor scholing over calamiteiten tijdens de zwangerschap. Actieve participatie aan de MOET cursus wordt gestimuleerd;
- het opstellen en uitbrengen van duidelijke en beschikbare patiëntenvoorlichting in samenwerking met de gynaecologie en verloskunde;
- het stimuleren en initiëren van samenwerking op het gebied van wetenschappelijk onderzoek (in Nederland);
- inspelen op de politieke veranderingen in zorg voor moeder en kind. Onder andere door actieve participatie in het College Perinatale Zorg met als doel het waarborgen van de kwaliteit van zorg voor de patient en het behartigen van de anesthesiologische beroepsbelangen;
- het organiseren van samenwerkingsverbanden met  zustersorganisaties in het buitenland. Kennisuitwisseling staat hierbij voorop;
- een bijdrage leveren aan optimalisatie van de veiligheid in de zorg op de verloskamers.

De sectie obstetrische anesthesie organiseert zelf congressen en bijeenkomsten. Daarnaast treden leden van de sectie zelf op als spreker tijdens congressen. De sectie stimuleert haar leden deel te nemen aan relevante bijeenkomsten en congressen in zowel  binnen- als buitenland.

Relevante congressen en bijeenkosten die jaarlijks terugkomen zijn:
-ledenvergadering sectie obstetrische anesthesie (met wetenschappelijke voordracht)
-Refresher Course Obstetric Anaesthesia (NVA en BARA)
-Society fot Obstetric Anesthesia and Perinatology (SOAP)
-The Obstetric Anaesthetists Association (OAA)
-The European Society of Regional Anaesthesia & Pain Therapy (ESRA)
-European E-learning School in Obstetric Anesthesia (EESOA)


PATIENTENINFORMATIE

Anesthesie bij de keizersnede
Informatie voor zwangere vrouwen met hoge bodymass index (BMI)
Informatiekaart epidurale verdoving
Pijnbestrijding bij de bevalling

WERKDOCUMENT
Samenwerking Obstetrie-Anesthesiologie bij de obese zwangere


Standard Operating Procedure Remifentanil (SOP)

De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft de NVA, NVOG, KNOV en NVZA eind 2013 verzocht om een eenduidige, multidisciplinair gedragen beschrijving van de noodzakelijke voorwaarden voor  veilig gebruik van remifentanil PCA. De praktijkvariatie in veiligheid en gebruik van remifentanil PCA was dusdanig verontrustend dat deze standard operating procedure op zeer korte termijn gewenst was. Er is vervolgens door de besturen van de verschillende verenigingen op verzoek van de IGZ een werkgroep ingesteld die de bijgevoegde SOP heeft opgesteld. Het document heeft de status van een protocol, en moet dus aan de lokale situatie getoetst worden.