U heeft een email ontvangen met verdere instructies.
Dit is geen geldige combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord.
E-mailadres is niet bekend.
Wachtwoord vergeten?
 Inloggen

Urgentiegeneeskunde

 Urgentiegeneeskunde binnen de anesthesiologie

Urgentiegeneeskunde heeft betrekking op die patiënten, die gestoord zijn in hun vitale functies. De kennis en kunde om goede anesthesie te geven zijn zeer geschikt om deze patiënten hierin te ondersteunen.

Het is een brede groep van patiënten;

  • het zijn trauma patiënten,
  • septische patiënten,
  • patiënten met een acute verlaging van de hersen of hartfunctie,
  • Reanimatie patiënten,
  • intoxicatie patiënten,
  • brandwond patiënten,
  • duikers,
  • zwangere patiënten,
  • etc.

De urgentiegeneeskunde speelt zich meestal niet af op de operatiekamers (OK) maar juist daarbuiten. Te denken valt aan de afdeling spoedeisende hulp maar ook op de verpleegafdeling, de poli, het restaurant of elders in het ziekenhuis. Ook buiten het ziekenhuis is er urgentiegeneeskunde: in Nederland vliegt het zogenaamde helikopter Mobiel Medisch team, dat grotendeels uit anesthesiologen bestaat. Ook de functie van medisch manager van de ambulancediensten wordt op meerdere plaatsen ingevuld door een anesthesioloog. Buiten Nederland vind je anesthesiologen in het chirurgisch team van defensie.

Omdat het om acute patiënten gaat moet er snel gehandeld worden, vaak met minimale voorinformatie. Regelmatig zijn de middelen beperkter dan op de OK en heb je weinig tijd om je team goed te leren kennen. Meer dan op de OK is het belangrijk om zonder veel hulpmiddelen differentiaal diagnostisch te kunnen denken en daar naar te handelen.

De kwaliteit van de geleverde zorg zal toenemen naarmate men zich er meer in verdiept en er meer ervaring in opdoet. Het is daarom mogelijk om te kiezen voor een verdiepingsmodule urgentiegeneeskunde boven op het standaardprogramma van de opleiding tot anesthesioloog. (voor de inhoud van dit aandachtsgebied KLIK Hier)

De sectie urgentiegeneeskunde (SUG) van de Nederlandse Vereniging van Anesthesiologie is van mening dat er zowel in de traumacentra als in de perifere centra als buiten het ziekenhuis een taak is weggelegd voor de anesthesiologie binnen de acute zorg en de rampenopvang. Deze taak is niet alleen medisch inhoudelijk, zoals het spoed interventieteam of het reanimatieteam maar betreft ook logistiek en management zoals de rampencommissie. De SUG heeft dan ook de ambitie om dit deel van de anesthesiologie verder te ontwikkelen  en  meer te profileren zowel binnen de eigen gelederen als daarbuiten.

In de congresagenda treft u informatie over bijeenkomsten en ledenvergaderingen. Onder tabblad over de NVA staat de samenstelling van het sectiebestuur. Leden van de sectie ontvangen informatie via de digitale nieuwsbrief. 


De sectie urgentiegeneeskunde wil collega anesthesiologen graag op de hoogte houden van medisch inhoudelijke ontwikkelingen op het gebied van de urgentiegeneeskunde. Enkele anesthesiologen hebben daarvoor een website ontwikkeld: www.urgentiegeneeskunde.com. De NVA heeft geen inmenging in noch verantwoordelijkheid voor de content van deze website.