U heeft een email ontvangen met verdere instructies.
Dit is geen geldige combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord.
E-mailadres is niet bekend.
Wachtwoord vergeten?
 Inloggen

De Commissie Kwaliteitsvisitatie (CKV) zoekt twee nieuwe leden

De Commissie Kwaliteitsvisitatie heeft tot taak het uitvoeren van kwaliteitsvisitaties aan de hand van een vastgesteld visitatiemodel. De commissie bestaat momenteel uit 15 visiteurs, die samen per jaar zo’n 30 visitaties verzorgen in academische en algemene ziekenhuizen en ZBC’s door het hele land. Per visitatie vormen twee of drie commissieleden de visitatiecommissie ad hoc. Aan de hand van beoordelingen en gesprekken ter plaatse schrijven zij een visitatierapport met conclusies en aanbevelingen. De kwaliteitsvisitatie ondersteunt en stimuleert het kwaliteitsbeleid van een vakgroep of maatschap.


Wilt u graag het kwaliteitsbeleid van een vakgroep of maatschap ondersteunen en stimuleren? Word visiteur!
De CKV is op korte termijn op zoek naar:

TWEE LEDEN VOOR COMMISSIE KWALITEITSVISITATIE (CKV)

Wat vragen wij?

-  u bent gewoon lid van de NVA;
-  u onderschrijft de visie en werkwijze zoals omschreven in het visitatiereglement;
-  u bent op de hoogte van de vigerende regelgeving inzake Anesthesiologische praktijkvoering;
-  u bent in staat om op termijn zelfstandig kwaliteitsvisitaties uit te voeren;
-  het kunnen beoordelen van Kwaliteitsvisitaties uitgevoerd door overige CKV-leden kunnen;
-  vaardigheid in het gebruik van de Nederlandse taal, zowel mondeling als schriftelijk, om zodoende correcte    visitatieverslagen te schrijven;
-  bij voorkeur heeft u al een kwaliteitsvisitatie meegemaakt;
-  omdat de commissie een afspiegeling dient te zijn van de samenstelling van de vereniging gaat de voorkeur op dit moment uit naar nieuwe visiteurs werkzaam in de academie.

Wat levert visiteur zijn u op?

- de mogelijkheid een bijdrage te leveren aan de verbetering van de vakinhoudelijke kwaliteit van uw beroep;
- de mogelijkheid een grote verscheidenheid van klinieken door het hele land te bezoeken;
- een professionele en gezellige commissie die eens per maand bij elkaar komt om te vergaderen en te dineren;
- een (kleine) vergoeding voor iedere bijgewoonde vergadering en iedere dag dat u op visitatiebezoek bent.

Heeft u belangstelling voor deze vacature? Richt dan uw sollicitatie aan de Commissie Kwaliteitsvisitatie van de NVA, via nva@anesthesiologie.nl en vermeld hierin uw motivatie, persoonlijk profiel, achtergrond en eventueel interessegebied te vermelden. Uw sollicitatie dient uiterlijk 30 maart in het bezit te zijn van de commissie. Voor meer informatie over kwaliteitsvisitaties of deze functie leest u op de website www.anesthesiologie.nl of neem  contact op met Laura Bolten (030-2823033).