U heeft een email ontvangen met verdere instructies.
Dit is geen geldige combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord.
E-mailadres is niet bekend.
Wachtwoord vergeten?
 Inloggen

IGZ kondigt aan scherper te gaan toezien op onbevoegd voorschrijven

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) kondigt middels een schrijven aan dat zij vanaf 1 februari 2016 scherper gaat toezien op (on)bevoegd voorschrijven van UR-geneesmiddelen. Physician Assistants (PA) en Verpleegkundig Specialisten (VS) hebben een zelfstandige bevoegdheid waarover lokaal afspraken moeten worden gemaakt. Voor alle andere beroepsbeoefenaren dan in de brief genoemde geldt dat zij géén bevoegdheid hebben voor het voorschrijven van UR-geneesmiddelen: niet zelfstandig én niet in opdracht.

In de Wet BIG is vastgelegd welke beroepsbeoefenaren bevoegd zijn om UR-geneesmiddelen voor te schrijven. Sinds 1 januari 2012 hebben verpleegkundig specialisten en physician assistants de bevoegdheid gekregen om zelfstandig UR-geneesmiddelen voor te schrijven. Een zelfstandige bevoegdheid betekent dat deze beroepsbeoefenaren, net zoals de arts, op zelfstandige verantwoordelijkheid een UR-geneesmiddel mogen voorschrijven (i.e.: recept autoriseren).

De IGZ houdt toezicht op de wijze van voorschrijven en geeft aan vanaf 1 februari 2O16 scherper te gaan toezien op dit onderwerp. De IGZ wijst erop dat lokaal afspraken dienen te worden gemaakt tussen de arts en de betreffende beroepsbeoefenaar over het zelfstandig voorschrijven van geneesmiddelen. In het beroepskader taakherschikking van de NVA en NAPA is omschreven welke taken en/of handelingen in het anesthesiologisch deskundigheidsgebied in aanmerking komen om te herschikken naar de physician assistant en onder welke voorwaarden. Lokaal kunt u samen met de physician assistants de landelijke beroepskaders verder invullen door het maken en vastleggen van concrete afspraken. Ook met de verpleegkundig specialisten wordt momenteel een dergelijk beroepskader opgesteld. Het beroepskader houdt rekening met de algemene randvoorwaarden die in het overzicht onderaan dit bericht zijn weergegeven. Tevens kan gebruik worden gemaakt van de Handreiking Voorschrijfbevoegdheid voor ziekenhuisapothekers van de NVZA en de KNMP en praktische werkformulieren (PA en VS) hiervoor. 

Voor alle andere beroepsbeoefenaren dan in de brief genoemde geldt dat zij géén bevoegdheid hebben voor het voorschrijven van UR-geneesmiddelen: niet zelfstandig én niet in opdracht! Wel mag deze beroepsbeoefenaar “voorwerk” verrichten, waarna een voorschrijfbevoegde het recept controleert en autoriseert. De werkwijze waarbij de bevoegde vooraf blanco receptpapier ondertekent en de niet-bevoegde het recept vervolgens invult, moet ook als onjuist worden beschouwd.

Beroepsgroep

Wettelijke bevoegdheid om zelfstandig

UR-geneesmiddelen voor te schrijven

Randvoorwaarden

Physician Assistant

Ja, per 1 januari 2012

Binnen het deskundigheidsgebied en voor zover het om minder complexe, routinematige recepten gaat, waarvan de risico's te overzien zijn. Bovendien moet worden gehandeld volgens landelijk geldende richtlijnen, standaarden en daarvan afgeleide protocollen.

Welke UR-geneesmiddelen exact mogen worden voorgeschreven is afhankelijk van de lokale situatie. Hierover moeten lokale afspraken worden gemaakt.

Verpleegkundig Specialist

Ja, per 1 januari 2012

Binnen het deskundigheidsgebied en voor zover het om minder complexe, routinematige recepten gaat, waarvan de risico's te overzien zijn. Bovendien moet worden gehandeld volgens landelijk geldende richtlijnen, standaarden en daarvan afgeleide protocollen.

Welke UR-geneesmiddelen exact mogen worden voorgeschreven is afhankelijk van de lokale situatie. Hierover moeten lokale afspraken worden gemaakt.