U heeft een email ontvangen met verdere instructies.
Dit is geen geldige combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord.
E-mailadres is niet bekend.
Wachtwoord vergeten?
 Inloggen

Introductie NVA Beroepsnormen Cardio-Anesthesiologie

Maakt specifiek aandacht voor cardio-anesthesiologie tijdens kwaliteitsvisitaties mogelijk

Kwaliteitsvisitaties worden sinds augustus 2013 volgens een nieuw visitatiemodel uitgevoerd. Dit nieuwe visitatiemodel is gericht op eigen verantwoordelijkheid, continue kwaliteitsverbetering en zichtbare resultaten. De NVA beroepsnormen vormen de basis van dit visitatiemodel. Het model bevatte tot op heden geen modules voor visitaties van aandachtsgebieden binnen de anesthesiologie. Daar komt nu verandering in. Bijgaand worden de beroepsnormen voor visitaties cardio-anesthesiologie gepresenteerd. Ook beroepsnormen voor visitaties pijngeneeskunde zijn in ontwikkeling.

Een werkgroep bestaande uit afgevaardigden van de sectie Cardio-Anesthesiologie en de Commissie Kwaliteitsvisitaties heeft de beroepsnormen voor visitaties cardio-anesthesiologie opgesteld. Het kwaliteitsbeleid van de sectie cardio-anesthesiologie ligt hier ten grondslag aan. Net als bij de NVA beroepsnormen worden per cardio-anesthesiologische norm zowel een minimumnorm als een streefnorm benoemd. De aanbevelingen en adviezen uit kwaliteitsvisitaties zijn rechtstreeks gekoppeld aan de normen.

De beroepsnormen cardio-anesthesiologie sluiten volledig aan bij het nieuwe visiteren, wat ook betekent dat de normen een dynamisch karakter hebben. De normen zullen regelmatig getoetst worden aan nieuwe inzichten door wetenschappelijke publicaties en technische ontwikkelingen. Ook de eisen van de politiek en de samenleving aan de kwaliteit van zorg zullen aan verandering onderhevig zijn.

Het Sectiebestuur Cardio-Anesthesiologie, de ledenvergadering Cardio-Anesthesiologie, de Commissie Kwaliteitsvisitaties, de Commissie Kwaliteit, het Bestuur en de Ledenraad hebben de normen geaccordeerd.