U heeft een email ontvangen met verdere instructies.
Dit is geen geldige combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord.
E-mailadres is niet bekend.
Wachtwoord vergeten?
 Inloggen

Nieuwste versie Registratiewijzer nu beschikbaar

De nieuwste versie van de Registratiewijzer is beschikbaar via de Federatie Medisch Specialisten. Per 1 januari 2017 geldt een nieuwe beleidsregel ‘Prestaties en tarieven medisch specialistische zorg’ (BR/REG-17121) en een nieuwe regeling ‘Medisch specialistische zorg’ (NR/REG-1713). Hoewel deze regelgeving pas vanaf 1 januari 2017 van toepassing is, worden de wijzigingen alvast benoemd. Dit maakt het mogelijk om te kunnen anticiperen op de regelgeving in 2017.

De huidige registratiesystematiek en bijbehorende registratieregels van de Nederlandse Zorgautoriteit zijn zeer complex, geven ruimte voor verschillende interpretaties en worden ze meerdere malen per jaar gewijzigd. In deze context dienen medisch specialisten zorg te dragen voor zorgvuldige registratie per patiënt van een zorg(sub)traject, diagnose en zorgactiviteiten zodat het juiste zorgproduct kan worden afgeleid en door het ziekenhuis worden gedeclareerd. Het voorkomen van onjuiste declaraties is een gedeelde verantwoordelijkheid van alle betrokken partijen in de declaratieketen: medisch specialisten, ziekenhuizen, zorgverzekeraars en de toezichthouder. De Registratiewijzer maakt het voor medisch specialisten eenvoudiger om de geldende registratieregels toe te passen.

De registratiewijzer 2017 bestaat uit 2 delen:

-        deel 1 (Excel document) geeft een overzicht van de wijzigingen van 2017 ten opzichte van 2016.

-        deel 2 (PDF document, versie 3.0) is een overzicht van de meest gestelde vragen over registratie. Deze versie is geschoond ten opzichte van de vorige registratiewijzer (december 2015, versie 2.1). In de nieuwste versie van de registratiewijzer zijn alleen de regels en bijbehorende teksten opgenomen zoals die gelden vanaf 1 januari 2017. Voor de regels geldend voor 2015 en 2016 dient u gebruik te maken van die registratiewijzer van december 2015 versie 2.1.

De wijzigingen volgens de eerste release RZ17a zijn in deze versie meegenomen. Aan het eind van dit jaar komt er nog een tweede release aan, de RZ17b. Deze tweede release zal naar verwachting geen fundamentele wijzigingen meer geven, maar er kunnen nog wel enkele punten aangepast worden. Zodra de tweede release is gepubliceerd, zal de registratiewijzer indien nodig aangepast worden. Hier ontvangt u uiteraard separaat bericht van.