U heeft een email ontvangen met verdere instructies.
Dit is geen geldige combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord.
E-mailadres is niet bekend.
Wachtwoord vergeten?
 Inloggen

NVA start onderzoek naar postoperatieve visite door de anesthesioloog

De NVA start in 2016 met het multicenter-onderzoek  ‘Routine posTsuRgical Anesthesia visit to improve patient outcome’ (TRACE). De TRACE-studie onderzoekt of het introduceren van een routinematig postoperatief bezoek leidt tot een reductie in de postoperatieve 30-dagen-mortaliteit.

Het TRACE onderzoek komt voort  uit van het project Stimuleer Effectieve En Elimineer Niet-Effectieve Zorg (SEENEZ) waar zes wetenschappelijke verenigingen aan deelnamen. Men inventariseerde richtlijnen en consulteerde leden en identificeerde zo een lijst van ‘kennislacunes’. Voor de anesthesiologie bleek de kennislacune met de hoogste prioriteit de routinematige postoperatieve visite.

Postoperatieve complicaties geven een verhoogde kans op overlijden na een chirurgische ingreep. Vroegtijdige herkenning en behandeling van vitale verstoringen kan postoperatieve complicaties voorkomen. De anesthesioloog is dé deskundige voor een routinematige follow-up van patiënten in het postoperatieve traject.  De TRACE studie richt zich op de vraag of een routinematig bezoek door een anesthesioloog op de eerste en derde dag na een operatieve ingreep tot een reductie in de postoperatieve mortaliteit na 30 dagen leidt door het verlagen van de failure to rescue rates. Het doel is om met deze interventie het risico op overlijden na een operatie te verkleinen. Daarnaast moet de interventie leiden tot een kostenbesparing door een vermindering van het aantal complicaties, wat een positief effect heeft op de kwaliteit van leven en de quality-adjusted life years (QALY).

De studie is opgezet door prof.dr. Wolfgang Buhre (MUMC+), prof.dr. Christa Boer (VUMC) en prof.dr. Markus Hollmann (AMC) in samenwerking met partners uit het Rijnstate, Westfriesgasthuis, Isala, Catharina ziekenhuis en OLVG. Het onderzoek wordt gefinancierd door ZonMw met cofinanciering vanuit zorgverzekeraars.

Lees ook Acht ziekenhuizen bekijken rol anesthesiologen in postoperative zorg