U heeft een email ontvangen met verdere instructies.
Dit is geen geldige combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord.
E-mailadres is niet bekend.
Wachtwoord vergeten?
 Inloggen

Oproep commentaar richtlijn ‘Neusmaagsonde’ (deadline 27 april)

Het concept van de richtlijn ‘Neusmaagsonde is nu beschikbaar voor commentaar. De richtlijn is ontwikkeld op initiatief van de V&VN (Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland). Wij verzoeken u uw commentaren vóór 27 april aan te leveren per mail (nva@anesthesiologie.nl).

Over de richtlijn:

Deze richtlijn heeft tot doel de kwaliteit van de zorgverlening rondom een neus-maagsonde te bevorderen en de variatie in handelen te verminderen. Bij toepassing van de richtlijn ontvangen de patiënten zorg die is gebaseerd op actuele kennis en het beste beschikbare wetenschappelijke bewijs. Het uiteindelijke doel van de richtlijn is:

  • het voorkomen van een verkeerd geplaatste neus-maagsonde in luchtwegen, slokdarm of dunne darm door:

-   het op de juiste wijze afmeten van de in te brengen lengte van de neus-maagsonde

-   het op de juiste wijze inbrengen van een neus-maagsonde

-   het zo accuraat mogelijk vaststellen van de positie van de neus-maagsonde

  • het komen tot optimale medicatietoediening bij zorgvragers met een neus-maagsonde
  • het voorkomen en oplossen van verstopping van de neus-maagsonde