U heeft een email ontvangen met verdere instructies.
Dit is geen geldige combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord.
E-mailadres is niet bekend.
Wachtwoord vergeten?
 Inloggen

Oproep commentaar richtlijn Proximale femurfracturen (deadline 25 april)

De concept richtlijn Proximale femurfracturen is nu beschikbaar voor commentaar. Wij verzoeken u uw commentaren vóór 25 april 2016 aan te leveren per mail (nva@anesthesiologie.nl).

Over de richtlijn: Het betreft een herziening van de richtlijn uit 2008. De herziening is geïnitieerd door de NVVH & NOV (Nederlandse Vereniging van Heelkunde & Nederlandse Orthopaedische Vereniging). Het voornaamste doel van de richtlijn is het reduceren van ongewenste praktijkvariatie. In Nederland bestaat praktijkvariatie ten aanzien van de behandeling van heupfracturen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het gebruik van osteosynthese of endoprothesen. De richtlijn bevat een hoofdstuk Anesthesiologisch beleid bij patiënten met een proximale femurfractuur. De richtlijn is bedoeld als ondersteuning in de besluitvorming in de zorg voor patiënten met een heupfractuur.