U heeft een email ontvangen met verdere instructies.
Dit is geen geldige combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord.
E-mailadres is niet bekend.
Wachtwoord vergeten?
 Inloggen

Oproep commentaar Zorgstandaard Integrale Geboortezorg (deadline 17 augustus)

Het concept van de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg is nu beschikbaar voor commentaar. De zorgstandaard is ontwikkeld op initiatief van het College Perinatale Zorg (CPZ). Wij verzoeken u uw commentaren vóór 17 augustus 2015 aan te leveren per mail (nva@anesthesiologie.nl). 

Aanleiding & doel
Om de ontwikkeling van integrale geboortezorg te faciliteren en te bevorderen, wordt er een landelijke Zorgstandaard Integrale Geboortezorg opgesteld. Deze zorgstandaard zal een kader bieden voor onder andere de invoering van een landelijk/integraal kwaliteitssysteem voor organisaties in de geboortezorg.

Een zorgstandaard beperkt zich niet tot de inhoud van de zorg, maar richt zich met name op de organisatiestructuur van de geboorteketen. De wensen en behoeften van de (aanstaande) moeder en haar naasten vormen het uitgangspunt van de zorgstandaard. De zorgstandaard geeft een functionele beschrijving van goede geboortezorg. Dit betekent dat wordt aangegeven welke zorg geleverd wordt en op welke wijze die zorg wordt georganiseerd, maar in principe niet wie de zorg uitvoert op welke locatie.

De Zorgstandaard Integrale Geboortezorg is bedoeld voor alle partijen (cliënten, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, etc.) om inzichtelijk en herkenbaar te maken wat een ieder bij het begeleidingstraject van de zwangere mag verwachten. Op basis van de zorgstandaard kunnen regionale zorgprogamma’s en -paden en ook het Integrale zwangerschaps- en geboorteplan voor de (aanstaande) moeder worden opgesteld.

CONCEPT ZORGSTANDAARD INTEGRALE GEBOORTEZORG