U heeft een email ontvangen met verdere instructies.
Dit is geen geldige combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord.
E-mailadres is niet bekend.
Wachtwoord vergeten?
 Inloggen

Toetsing van NVA verenigingsstandpunten

De Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA) constateert dat de huidige praktijkvoering steeds vaker afwijkt van de vigerende verenigingsstandpunten. Ook de IGZ heeft de NVA hierop gewezen. In een aantal gevallen sluiten de standpunten niet meer aan bij de huidige inzichten en dienen deze te worden aangepast; in andere gevallen moet juist de praktijkvoering worden aangepast aan de huidige kwaliteitsnormen en de reeds hierover gemaakte afspraken. Deze situaties leiden tot veel onduidelijkheid en zorgen er ook voor dat het bij kwaliteitsvisitaties soms moeilijk is om uitspraken te doen en adviezen te geven die recht doen aan alle aspecten.

Inmiddels heeft de NVA hier intern over gesproken en heeft het NVA Bestuur besloten dat het hele pakket aan verenigingsstandpunten zal worden herbeoordeeld en waar nodig zal worden bijgesteld. Zowel de formulering als de onderwerpen zelf zullen hierbij onderzocht worden, waarbij niet de huidige praktijkvoering, maar patiëntveiligheid en de kwaliteit van zorg leidend zullen zijn. Hiervoor zal op korte termijn een werkgroep worden ingericht die dit traject, onder coördinatie van de Commissie Kwaliteit, zal oppakken en uitwerken.

Totdat een nieuwe of herziene set van verenigingsstandpunten vastgesteld is door de Ledenraad van de NVA, blijven de huidige standpunten van kracht. Beoordelingen en uitspraken door de Commissie Kwaliteitsvisitatie en de Commissie Kwaliteit zullen tot die tijd dan ook gebaseerd zijn op de vigerende verenigingsstandpunten.