U heeft een email ontvangen met verdere instructies.
Dit is geen geldige combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord.
E-mailadres is niet bekend.
Wachtwoord vergeten?
 Inloggen

Verrichtingenthesaurus in ontwikkeling

Dutch Hospital Data (DHD) ontwikkelt de verrichtingenthesaurus in opdracht van de NVZ en NFU. De verrichtingenthesaurus is een landelijk gestandaardiseerde lijst van medisch relevante verrichtingen in termen die artsen in de praktijk gebruiken. DHD stelt in nauwe samenwerking met de wetenschappelijke verenigingen de termenlijsten op, inclusief de synoniemen. Het is een hulpmiddel om te komen tot uniforme, eenmalige registratie van verrichtingen in het elektronisch patiëntendossier (EPD), zodat zorginformatie meervoudig gebruikt kan worden. Daarmee worden de registratielasten – op middellange termijn – beperkt. 

De verrichtingenthesaurus
In onderstaand filmpje ziet u hoe de verrichtingenthesaurus in de praktijk werkt. Ook geeft het filmpje meer informatie over de achtergronden.

Openbaar > Verrichtingenthesaurus.jpg

De verrichtingenthesaurus is een landelijk gestandaardiseerde lijst van medisch relevante verrichtingen in termen die artsen in de praktijk gebruiken. Het is een hulpmiddel om te komen tot uniforme, eenmalige registratie van verrichtingen in het elektronisch patiëntendossier (EPD), zodat zorginformatie meervoudig gebruikt kan worden.

Artsen adviseren over termen in verrichtingenthesaurus
De verrichtingenthesaurus is een landelijk gestandaardiseerde lijst van medisch relevante verrichtingen, in termen die artsen in de praktijk gebruiken. “De wetenschappelijke verenigingen spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de verrichtingenthesaurus”, zegt Katrien Hendriks, senior adviseur Beroepsbelangen bij de Federatie Medisch Specialisten (FMS). “DHD stelt in nauwe samenwerking met medisch specialisten de termenlijsten voor de specialismen op, inclusief de synoniemen. Wetenschappelijke verenigingen hebben een adviserende rol en bewaken de relatie met de praktijk van medisch specialisten.”

Samenwerking
In de Raad van de Beroepsbelangen is op 21 januari het project Verrichtingenthesaurus besproken en is bereidheid getoond om met elke wetenschappelijke vereniging een kick-off sessie in te plannen om te bekijken hoe deze kan worden betrokken bij de ontwikkeling van de verrichtingenthesaurus. In de eerste sessie krijgen medisch specialisten informatie over de verrichtingenthesaurus en het proces om deze te ontwikkelen. Inmiddels zijn de eerste bijeenkomsten achter de rug en zijn goede vervolgafspraken gemaakt.

Bouwstenen voor zorginformatie
Via het programma Registratie aan de bron willen de NFU en NVZ bereiken dat patiënten en zorgverleners altijd en overal over de nodige gezondheidsinformatie beschikken. De verrichtingenthesaurus en de diagnosethesaurus helpen bij het realiseren hiervan. De umc’s en algemene ziekenhuizen gaan informatie eenduidig en eenmalig vastleggen met behulp van zogenaamde zorginformatiebouwstenen, zodat zorginformatie meervoudig gebruikt kan worden. Zowel in de directe patiëntenzorg, als ook bijvoorbeeld voor kwaliteitsdoeleinden, bedrijfsvoering en wetenschappelijk onderzoek. Lees meer

Voordelen
De verrichtingenthesaurus is een hulpmiddel waarmee - op middellange termijn - lokaal de registratielasten van medisch specialisten en andere zorgverleners worden beheerst. Tegelijkertijd verhoogt het de toekomstbestendigheid en de kwaliteit (uniformiteit en diepgang) van registraties.

 1. De gekozen term vormt relevante medisch inhoudelijke vulling van het patiëntendossier; deze term van een deel van de vrije tekst in het huidige elektronisch patiëntendossier (EPD) vervangen. Dit leidt tot:
  - een doelgerichtere efficiëntere administratie van verrichtingen
  - het wordt makkelijker om middels eenmalige vastlegging meer gedetailleerde gegevens aan te leveren aan bijvoorbeeld landelijke dataverzamelingen, wetenschappelijke onderzoeken, interne kostprijsonderzoeken of kwaliteitsregistraties voor wetenschappelijke verenigingen
  - de termen zijn automatisch gekoppeld aan de juiste ZA-codes
  - verlaging van registratielasten bij medisch specialisten en andere zorgverleners na gewenningsperiode
  - verbeterde uitwisseling van dossiers tussen zorgverleners onderling en met patiënten, binnen en buiten de organisatie.
 2. De term vormt een uniforme en gedetailleerde basis voor ordermanagement.
  - Dit beperkt de beheerkosten van het ordermanagement
  - en leidt tot mogelijke optimalisatie van patiënten-logistiek.
 3. Op de achtergrond vertaalt de verrichtingenthesaurus de gekozen term automatisch naar een algemenere financieel georiënteerde code - nu ZA-code - ten behoeve van de declaratie. De voordelen hier van zijn:
  - Bij doorontwikkeling of wijziging van ZA-codes of registratieregels is alleen een eenmalige landelijke aanpassing van de vertaaltabel nodig die lokaal wordt geladen in het EPD.
  - Medisch specialisten en andere zorgverleners ervaren van deze wijzigingen niet langer (administratieve) last, zij blijven de klinisch relevante term registreren, aanpassingen vinden op de achtergrond plaats.

Overgang CBV naar verrichtingenthesaurus
Het beheer van het verrichtingenbestand (CBV) stopt twaalf maanden na oplevering van de verrichtingenthesaurus. Om de migratie van het CBV naar de verrichtingenthesaurus te faciliteren voor de gebruikersorganisaties, levert DHD een migratietabel op die – voor zover mogelijk – de mapping bevat tussen de oude CBV-codering en de nieuwe verrichtingenthesaurus. Deze migratietabel zal gedurende twaalf maanden na oplevering van de verrichtingenthesaurus worden onderhouden met het oog op wijzigingen in de verrichtingenthesaurus. Op deze manier krijgen ziekenhuizen de tijd voor implementatie van de verrichtingenthesaurus in het EPD en de decentrale systemen. Daarna blijft het CBV in ‘bevroren’ toestand bestaan.

Heeft u nog vragen?
Op de website van DHD vindt u een overzicht veelgestelde vragen. Staat uw vraag hier niet tussen, neem dan contact met DHD op via info@dhd.nl of 030-273 97 00.