U heeft een email ontvangen met verdere instructies.
Dit is geen geldige combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord.
E-mailadres is niet bekend.
Wachtwoord vergeten?
 Inloggen

Commissies

Het verenigingsbestuur, bestaande uit vijf leden, is belast met het besturen van de vereniging en is daarvoor verantwoording verschuldigd aan de ledenraad. Het bestuur controleert de algemene beleidsvoering van de vereniging op basis van het door de ledenraad goedgekeurde strategisch meerjarenplan. Het bestuur wordt over de verschillende beleidsthema’s en dossiers geadviseerd door commissies en werkgroepen.

Over elke commissie of werkgroep vindt u in de linkerkolom nadere informatie.