Beroepskader Informed consent

Download .pdf / 363 KB / Geplaatst op 28-05-2019

De leidraad perioperatieve zorg bevat een passage over informed consent die juridische toetsing vereiste. Inmiddels heeft deze toetsing plaatsgevonden en is een beroepskader ‘Informed consent in de anesthesiologie’ opgesteld. Het document is geaccordeerd in de ledenraadvergadering van mei jl. en gepresenteerd op de Anesthesiologendagen 2019.

Het beroepskader geeft antwoord op vragen als: moet er altijd een anesthesioloog op de POS aanwezig zijn? Kan gekozen worden voor taakherschikking/-verschuiving?