Generieke richtlijnmodule gepast opioïdengebruik

Naar document . / / Geplaatst op 11-10-2022

Initiatief: Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie
Status: in werking
Jaar: 2022

Opioïden zijn medicamenten met een krachtige analgetische werking. Ze zijn onmisbaar bij de behandeling van pijn. Aan opioïden kleven echter ook nadelen. Naast de bijwerkingen op korte termijn zijn er ook ernstige bijwerkingen op lange termijn, zoals verslaving en opioïden geïnduceerde hyperalgesie (OIH).

In deze module staan een aantal generieke aanbevelingen voor volwassen operatieve patiënten en patiënten met acute pijn. In de aanbeveling wordt een ziekenhuisbreed opioïden programma beschreven met daarin tenminste de volgende elementen:

  • Standaard pijnmedicatieopdrachten opgenomen in het kwaliteitssysteem gericht op het restrictief voorschrijven van opioïden
  • Educatie van alle voorschrijvers van opioïden
  • Voorlichting voor alle patiënten die een mogelijke indicatie hebben voor opioïden
  • Aandacht voor de verstandige keuzes rondom opioïden (zie bijlage 1)
  • Afbouwschema volgens de Handreiking afbouw opioïden