Anesthesioloog-pijnspecialisten maken zich grote zorgen over toename gebruik opioïden in Nederland

Ruim 3 miljoen Nederlanders worden dagelijks gehinderd door pijn. Patiënten met ondraaglijke pijn zoeken naar oplossingen om de dag door te komen. Te vaak wordt hierbij gekozen voor het gebruik van zware pijnstillers, zoals de opioïden oxycodon, fentanyl en morfine. Openbare apotheken verstrekten in 2020 aan 1 miljoen Nederlanders een pijnstiller uit de groep opioïden. Daarbij staat oxycodon met een toename van 6,96% in 2021 op plaats 13 in de top 25 geneesmiddelen die het sterkst zijn gestegen in aantal gebruikers (GIPdatabank). Exacte duiding van deze stijging vergt nadere analyse en is absoluut noodzakelijk, maar mogelijk heeft de uitgestelde zorg door COVID-19 er aan bijgedragen dat meer patiënten meer èn langduriger opioïden zijn gaan gebruiken.

Om verdere stijging van problematisch gebruik een halt toe te roepen is actie nodig. De Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie pleit dan ook voor brede publiekscampagnes om gepast en veilig gebruik van opioïden te bevorderen. Daarnaast pleit de NVA voor meer aandacht voor pijn en de behandeling daarvan in de onderwijsprogramma’s van zorgprofessionals en het beschikbaar stellen van onderzoekbudgetten om meer onderzoek te doen naar opioïden, opioïdenafhankelijkheid en verslaving, (chronische) pijn en alternatieven voor opioïden zoals pijnbehandelingen.

Pijnbehandeling is het vak van anesthesioloog-pijnspecialisten. Anesthesioloog-pijnspecialist Frank Wille: ”Bij een behandeling van acute pijn of kanker zijn opioïden onmisbaar. Waar wij ons echter grote zorgen over maken is de toename van het langdurig gebruik van opioïden en de medische risico’s en effecten alsmede de maatschappelijke gevolgen daarvan.”

En deze zijn niet mis: los van de lichamelijke klachten ontstaan bij chronisch gebruik van opioïden mentale problemen zoals onverschilligheid en nemen mensen daarbij ook steeds minder deel aan de maatschappij. “Het moet in Nederland mogelijk zijn om ondanks pijnklachten een zo normaal mogelijk leven te leiden. Om te werken, sporten, zonder afhankelijk te zijn van opioïden. Daarvoor is het belangrijk dat patiënten de weg weten te vinden naar pijncentra. Hier werken anesthesioloog-pijnspecialisten in teams van verschillende disciplines samen om de pijn te behandelen. Volledig pijnvrij lukt niet altijd, maar we kunnen het vaak wel draaglijk of hanteerbaar maken”, aldus Frank Wille.

Lees ook nieuwsbericht AD: Meer mensen aan de zware pijnstillers deskundigen maken zich zorgen om toename 

en Het Parool