Beschikbaar: de richtlijn Perioperative Goal Directed Therapy (PGDT)

De modules gaan over de effectiviteit en de uitvoering van PGDT bij hoogrisicopatiënten. In de module ‘Effectiviteit van PGDT bij hoogrisicopatiënten’ zijn de studies over dit onderwerp samengevat. Het blijft onduidelijk wat de effectiviteit van PGDT bij hoogrisicopatiënten is. Hierdoor kan het routinematig toepassen van PGDT bij deze doelgroep niet worden aanbevolen of afgeraden. Als PGDT toch wordt toegepast zijn er in de module ‘Aanbevelingen in de uitvoering van PGDT’ belangrijke aspecten aangaande de uitvoering van PGDT beschreven.