De Commissie Wetenschap en Innovatie zoekt versterking

De Commissie Wetenschap & Innovatie is een ambitieuze commissie die de komende jaren de handen flink uit de mouwen gaat steken om haar doelstellingen te bereiken. Ben je een strategische denker met een pragmatische instelling en wil je graag een bijdrage leveren aan het vak op landelijk niveau? Dan zijn we wellicht op zoek naar jou!

De commissie Wetenschap en Innovatie bestaat uit de voorzitters van de vier subcommissies; voor één van deze subcommissies zoeken wij een nieuwe voorzitter: de subcommissie Zorgevaluatie. 

De Commissie is op zoek naar een wetenschappelijk georiënteerde anesthesioloog die een actieve bijdrage wil leveren.

De subcommissie Zorgevaluatie heeft onder meer de volgende taken:

 • Het inrichten van een proces voor continue actualisatie van de kennisagenda met daarin de prioriteiten voor zorgevaluatieonderzoek en innovatie; 
 • Het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de Kennisagenda;
 • Het opzetten van virtuele onderzoeksnetwerken door het verbeteren van samenwerking op het gebied van onderzoek en door het stimuleren van onderlinge contacten en samenwerkingen van anesthesiologen met een wetenschappelijke interesse;
 • Het vergroten van kansen op verkrijgen van landelijke en Europese onderzoeksubsidies door het inventariseren van subsidiemogelijkheden en deze te matchen aan vraagstellingen Kennisagenda.

Profiel

 • Duidelijk wetenschappelijk profiel, gepromoveerd;
 • Brede kennis van zorgevaluatieonderzoek;
 • Aantoonbare competenties in het werven van subsidies;
 • Een echte netwerker en ook beschikkend over een landelijk netwerk wetenschappelijke georiënteerde collega anesthesiologen;
 • Ervaring voorzitten commissies of projecten;
 • Handen-uit-de-mouwen mentaliteit: pragmatische en flexibele instelling;
 • Strategisch denker.

Over de Commissie W&I
De Commissie Wetenschap & Innovatie van de NVA zet zich in om de wetenschap en innovatie in de anesthesiologie te bevorderen, stimuleren en te faciliteren en te vertalen naar de dagelijkse praktijk, om zo bij te dragen aan betere en veiligere zorg voor primair de volgende doelgroepen: perioperatieve en kritisch zieke patiënten in alle leeftijdsgroepen, patiënten met acute en chronische pijn en patiënten die palliatieve zorg behoeven. Over de wijze waarop de Commissie dat doet vind je hier meer informatie op de NVA-website.

Tijdsinvestering 
De commissie vergadert doorgaans iedere maand, waarvan vier maal een langere fysieke vergadering van circa drie uur en acht maal een kortere vergadering van circa een uur. De korte vergadering doen we digitaal/on line. Daarnaast vergader je met de eigen subcommissie al naar gelang nodig is.

Kandidaatstelling
Vind je het leuk om betrokken te zijn bij de verdere ontwikkeling van de wetenschappelijke en innovatieve pijler binnen de vereniging en heb je belangstelling voor deze vacature? Stuur je sollicitatie dan vóór 15 januari 2024 naar nva@anesthesiologie.nl. Voor meer informatie of vragen kan je contact opnemen met Prof. dr. Markus Hollmann (tel: 020-7323932, m.w.hollmann@amsterdamumc.nl), voorzitter van de Commissie Wetenschap en Innovatie, of Ronald Hortensius (030-8990632, r.hortensius@anesthesiologie.nl), beleidsadviseur NVA.