VACATURE Enthousiaste collega’s gezocht voor de programmacommissie Anesthesiologendagen 2020

Lijkt het u een leuke uitdaging om voor alle NVA leden een interessant programma samen te stellen? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar u!

De programmacommissie geeft invulling aan het thema van de Anesthesiologendagen, aan de sessies en nodigt sprekers uit. Daarnaast nodigt de commissie ook andere gremia (secties, commissies, bestuur) uit inhoudelijk invulling te geven aan de Anesthesiologendagen.

Wij vinden het belangrijk dat u:

  • op de hoogte bent van maatschappelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen en die kan vertalen naar het vakgebied en sessies;
  • op de hoogte bent van ontwikkelingen binnen de vereniging en het belang en impact hiervan voor de leden kan inschatten;
  • beschikt over een (wetenschappelijk) netwerk (bijv. voor aandragen sprekers);
  • een brede vakinhoudelijke interesse heeft en op de hoogte bent van nieuwe ontwikkelingen en behoefte van leden aan refresher courses.

Waarom reageren?
Door zitting te nemen in deze commissie breidt u snel uw netwerk uit. Het is ook een functie waarbij creatieve en innovatieve ideeën de ruimte krijgen. Het organiseren van de Anesthesiologendagen is heel concreet: u ziet tijdens deze twee dagen gelijk het resultaat van uw inspanningen.

Tijdsbesteding
De commissie vergadert ca. drie keer per jaar in Utrecht. Daarnaast wordt er via email en Skype overlegd. De organisatie wordt ondersteund door het NVA bureau i.s.m. een congresbureau.

Interesse?
Stuur een e-mail met een cv en korte motivatie voor 1 juli naar Sandra Gijtenbeek (NVA bureau) s.gijtenbeek@anesthesiologie.nl of 030-2823270.