Enthousiaste samenwerking in de pijngeneeskunde: samen op weg naar passende pijnzorg

Mensen met chronische pijn moeten te lang zoeken naar een passende behandeling. Anesthesioloog-pijnspecialisten hebben daarom het initiatief genomen tot het opstellen van de Leidraad Chronische Pijn waarin organisaties binnen de pijnzorg samen tot afspraken komen. We stellen concrete zorgpaden op waarin de zorgverleners en de patiënt bespreken welke keuzes het meest gewenst en passend zijn voor een specifieke situatie en de klachten van de patiënt. Zo wordt het zorgpad niet alleen efficiënter en duidelijker, maar ook meer op de patiënt gericht.

Vandaag kwamen zorgprofessionals, beleidsmedewerkers en zorgorganisaties samen voor de bijeenkomst Samen op weg naar passende pijnzorg. Bijeenkomsten als deze zijn essentieel om elkaar te ontmoeten, kennis en ervaringen uit te wisselen en samenwerking binnen de pijngeneeskunde verder vorm te geven.

Met de leidraad die begin 2024 gepubliceerd wordt kijken zorgprofessionals uit naar een toekomst waarin patiënten kunnen rekenen op de pijnzorg die voor hen het allerbeste gaat werken.