Erelid John Wendell Severinghaus overleden

Op 2 juni 2021 overleed ons erelid John Wendell Severinghaus op bijna 100 jarige leeftijd. Severinghaus was een uitermate kundig en visionair anesthesioloog met meer dan 470 toonaangevende publicaties. 

Het wetenschappelijk onderzoek van Severinghaus richtte zich voornamelijk op ademhalingsfysiologie en uptake van gasvormige anesthetic. Tijdens het 10e lustrum van de NVA in 1997 (in de Koepelkerk in Amsterdam) is Severinghaus benoemd tot erelid van onze vereniging. Het erelidmaatschap van de NVA is een van de talrijke eerbewijzen die hij ontving gedurende zijn leven. Met het overlijden van John Severinghaus is een vooraanstaand anesthesioloog en fysioloog met een exceptionele kennis van fysica, electronica en geneeskunde verloren gegaan. Ons medeleven gaat uit naar zijn nabestaanden.