De sectie IC&PACU is op zoek naar een enthousiast bestuurslid

BESTUURSLID SECTIE INTENSIVE CARE & PACU
Ben jij een enthousiaste anesthesioloog-intensivist en wil je graag samen met collega’s het vak verder ontwikkelen? De sectie IC & PACU is op zoek naar een bestuurslid. Het sectiebestuur moedigt ook collega’s aan die nog niet heel lang werkzaam zijn binnen de intensive care geneeskunde te reageren.

De sectie IC & PACU zet zich in voor het bevorderen van de kwaliteit van de intensive care zorg in Nederland door:
- Het vertegenwoordigen van de sectie in overlegorganen binnen en buiten de NVA.
- Initiëren en coördineren van projecten en activiteiten gericht op kennisdeling en professionele ontwikkeling.
- Bevorderen van onderzoek en wetenschappelijke activiteiten binnen de sectie.
- Onderhouden van contacten met relevante stakeholders, zowel binnen als buiten de NVA.

Profiel
- Anesthesioloog-intensivist
- Draagt de visie van de NVA en wil deze verder vormgeven.
- Netwerker die in staat is om relaties op te bouwen en mensen aan elkaar te verbinden. Enthousiast en gemotiveerd om de belangen van de sectie te behartigen.

Wij bieden
- Een uitdagende en verantwoordelijke rol binnen de NVA en de mogelijkheid om je bestuurlijk te ontwikkelen.
- De mogelijkheid om bij te dragen aan de ontwikkeling van het vakgebied Intensive care.
- Een platform om te netwerken en samen te werken met professionals binnen en buiten de NVA.
- Professionele ondersteuning en faciliteiten voor de uitvoering van de functie.

Vergaderingen
Het sectiebestuur vergadert in totaal 5 maal per jaar, waarvan 2 maal fysiek in de buurt van Utrecht.
Reageer uiterlijk 16-6-2024 via NVA@ANESTHESIOLOGIE.NL