In gesprek over passende operatieve zorg met Minister Dijkstra en zorgbestuurders

Op 14 juni ging de NVA tijdens de dialoogsessie Passende Zorg  in gesprek met onder andere Pia Dijkstra, Ab Klink, Jan Kremer, zorgverleners, zorgbestuurders, overheid, onderzoekers, patiënten en verzekeraars, over passende operatieve zorg. 

Alle medici herkennen het dilemma tussen wat er allemaal kan en wat nog in het belang van de patiënt is. En dat dit gesprek nu te weinig gevoerd wordt. Terwijl het heel veel oplevert om samen na te denken over wat het beste is voor deze specifieke patiënt. Zeker als het gaat om complexe en ernstige zorgvragen. Uit de praktijk zien we dat dit tevredenere patiënten oplevert.Daarom bespraken we vandaag met elkaar: Hoe zorgen we dat we maatwerk leveren? Dat we alleen de patiënten opereren voor wie een operatie écht de beste behandeling is?  'Anesthesiologen zien jaarlijks meer dan 1,2 miljoen patiënten voor, tijdens en na de operatie. Door deze expertise kunnen zij een belangrijke bijdrage leveren aan de vraag wat de beste behandeling is', aldus Anton de Bruin tijdens de dialoogsessie.    

Aan de hand van zes praktijkvoorbeelden werd met de verschillende 'bloedgroepen' van gedachten gewisseld.
De zes praktijkvoorbeelden waren: 

  • Multidisciplinair overleg over wel of niet opereren, door anesthesioloog 
  • Palliatieve pijnbehandeling bij een gebroken heup door anesthesioloog 
  • Minder postoperatieve controles na darmkankeroperaties, door chirurg 
  • Samen beslissen in een ziekenhuis door bestuurder en intensivist 
  • Korte immunotherapie i.p.v. grote operaties bij aangezichtskanker door KNO-arts 
  • Patiënten-perspectief in multidisciplinair overleg door 

De gesprekken in de verschillende deelsessies leverde veel inspiratie en motivatie op om zowel in praktijk en beleid volgende stappen te zetten om bij te dragen aan passende zorg die toegankelijk is voor iedereen die dat nodig heeft.

De NVA dankt speciaal gezant passende zorg Jan Kremer en Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor de gezamenlijke organisatie!