Leidraad perioperatieve zorg: met verduidelijkingen klaar voor de praktijk!

Tijdens de Anesthesiologendagen 2019 is de leidraad anesthesiologische zorgverlening besproken. Met de aangebrachte verduidelijkingen is het kwaliteitsdocument klaar voor implementatie in uw praktijk. Daarom wordt vanaf nu tijdens kwaliteitsvisitaties op de leidraad getoetst. Tot 2021 worden ruimere termijnen voor het opvolgen van adviezen die volgen uit de leidraad toegepast zodat u de tijd heeft om dit in te richten.

Kort samengevat: de leidraad focust op patiëntveiligheid en geeft duidelijke kaders waarbinnen ruimte is voor eigen risico inschattingen. Verduidelijkingen zijn gemaakt voor informed consent, de definitie van anesthesie en voor risicomomenten bij de voorwaarden onder directe patiëntenzorg en de holding.

Ter achtergrond: in de ontwikkeling van de leidraad heeft de werkgroep zich onder meer gebaseerd op de boeken Safer Healthcare Vincent et al en het Dynamic Safety model Cook et al.


Revisie proces leidraad: de commissie richtlijnen & indicatoren adviseert het NVA bestuur ieder jaar welke kwaliteitsdocumenten aan revisie toe zijn. Indien het NVA bestuur tot revisie besluit, wordt een aparte werkgroep geformeerd. Input komt uit de kwaliteitsvisitaties, maar graag nodigen wij ook alle leden uit om input te geven via nva@anesthesiologie.nl.