Minimaal twee jaar nodig om 140.000 uitgestelde operaties in te halen

UTRECHT, 3 juni 2021 – De Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie bevestigt de eerdere inschattingen van 140.000 uitgestelde operaties. Op basis van de declaratiegegevens van 2020 en het eerste kwartaal van 2021 blijkt dat in uren circa 350.000 uren inhaalzorg nodig is. Bij een capaciteitsverhoging van 10% is er twee jaar nodig om deze achterstand weg te werken. En dat terwijl het afgelopen jaar al veel gevraagd is van anesthesiologen en andere zorgmedewerkers.
 
De Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie steunt het plan van demissionair minister Van Ark om patiënten regionaal te blijven spreiden, zodat overal een vergelijkbare ruimte vrijkomt voor reguliere zorg. Het is in dit verband wel essentieel om voortvarender in te zetten op een landelijk EPD, zodat de benodigde informatie voor een veilige anesthesie en operatie adequaat en snel beschikbaar is.

Inhaalzorg bovenop reguliere zorg
Caroline van der Marel, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie: “Als we ons alleen zouden focussen op de uitgestelde operaties dan zou de zorg deze achterstand in twee maanden weg kunnen werken. Echter, deze inhaalzorg komt bovenop de reguliere zorg die naar het normale niveau moet worden opgeschaald. Er is dus niet zomaar zoveel capaciteit beschikbaar.”
 
Duurzame inzetbaarheid
Caroline van der Marel: “Op dit moment wachten in Nederland ontzettend veel mensen op een operatie. Dit leidt uiteindelijk op lange termijn tot gezondheidsschade en hogere zorgkosten. Als we elke zaterdag op volle capaciteit door werken om operaties in te plannen, dan zouden we de 140.000 uitgestelde operaties in ongeveer anderhalfjaar kunnen uitvoeren. Je moet echter niet vergeten dat OK medewerkers net als veel andere zorgmedewerkers al ruim een jaar dubbele diensten en overuren draaien. Vakantiedagen zijn niet opgenomen en het ziekteverzuim loopt op. We moeten dus ook een brede oplossing zoeken in duurzame inzetbaarheid van zorgmedewerkers door ondersteunende medewerkers op de OK in te zetten. Zo kunnen anesthesiemedewerkers ontlast worden in de laagcomplexe taken, zoals het voorraadbeheer van de OK’s.”
 
Personeel eerder ingezet voor opschaling IC zorg
In de eerste COVID golf zijn de niet-spoedeisende operaties enorm afgeschaald, zodat anesthesiologen, anesthesiemedewerkers, verkoevermedewerkers, operatie assistenten en OK ruimten en apparatuur ingezet konden worden voor de IC zorg aan COVID patiënten. Hiermee zijn in de periode maart-mei 2020 honderden extra IC bedden voor ernstig zieke COVID patiënten gecreëerd. Er was geen kans om operaties in te halen, omdat de tweede en derde COVID golf opnieuw een beperking in OK capaciteit tot gevolg hadden.