Minister omarmt de app Pijngids Bevalling, NVA helpt bij uitfaseren PFAS in de zorg

De minister voor Medische Zorg, Pia Dijkstra, heeft in haar recente communicatie naar de Kamer, aandacht gevraagd voor de app Pijngids bevalling. In de brief van 15 april prijst de minister de inzet van de NVA om zwangere vrouwen beter te informeren over pijnbehandelmogelijkheden. Ook heeft de minister een update gestuurd over de succesvolle uitfasering van PFAS in de zorgsector waarvoor de NVA zich actief inzet. De NVA is blij dat het ministerie deze initiatieven van de NVA en andere verenigingen omarmt. De vereniging blijft zich inzetten voor verdere verbetering van de anesthesiologische zorg.

Pijnbehandeling rondom bevalling
In een brief aan de Tweede Kamer over pijnbehandeling voor zwangere vrouwen onderschrijft de minister het belang van passende zorg rondom de bevalling. De minister heeft met meerdere veldpartijen gesproken, waaronder de NVA, over hoe de pijnzorg voor zwangere vrouwen beter kan. Aanleiding voor de gesprekken waren vragen van Kamerlid Wieke Paulusma (D66). 

De minister hecht, net als de NVA, veel waarde aan de keuzevrijheid rondom pijnbehandeling voor zwangere vrouwen. Zwangere vrouwen moeten gedurende het hele geboortezorgtraject toegang hebben tot heldere en betrouwbare en volledige informatie over pijnbehandeling zodat ze een goed geïnformeerde keuze kunnen maken over een pijnbehandeling. In haar brief verwijst de minister naar de Pijngids bevalling-app die de NVA in februari dit jaar heeft gelanceerd. Zij moedigt de  zorgpartijen aan om de app te verspreiden onder de achterban. De minister wil dat tijdens gesprekken met verloskundigen ook over de voor- en nadelen van pijnbehandeling wordt gesproken.  

Anesthesiologen zetten zich al langere tijd in voor betere informatievoorzieningen voor zwangere vrouwen. Vorig jaar lanceerde de NVA samen met andere verenigingen De Keuzehulp Pijnbehandelingen tijdens de bevalling, die vrouwen ondersteunt bij een keuze voor pijnbehandeling aan de hand van een beslisboom. De app Pijngids Bevalling is hierop een aanvulling en biedt gedetailleerde uitleg over pijnbehandelingen.

Uitfaseren PFAS in de zorgsector
Narcosedampen, zoals desfluraan en isofluraan, vallen onder de PFAS definitie. In 2022 heeft de NVA een onderzoeksubsidie van het ministerie van VWS ontvangen om de uitstoot van sterke broeikasgassen in de zorg, zoals desfluraan en isofluraan, te verminderen. In een update aan de Tweede Kamer over de voortgang van het onderzoek schrijft de minister dat het initiatief, ondersteund door de NVA, heeft geleid tot een aanzienlijke daling van het gebruik van deze gassen in UMC's en wordt beschouwd als een succesvol voorbeeld van hoe PFAS door samenwerking vanuit de zorg kan worden teruggedrongen. Ook verwijst de minister naar de module  over narcosedampen dat onderdeel is van de nieuwe Leidraad Perioperatieve Zorg.