Nationaal Groeifonds investeert 132 miljoen euro in DUTCH

DUTCH (Digital United Training Concepts for Healthcare) wil het opleiden en bij- en omscholen van zorgprofessionals innoveren met inzet van digitale leermiddelen en fysieke en virtuele simulatie. DUTCH start bij het opleiden tot operatieassistent, anesthesiemedewerker en radiodiagnostisch laborant. Doel is om 50% van de huidige praktijkuren in deze opleidingen aan te bieden met fysieke en/of virtuele simulatie. Dit verhoogt de opleidingscapaciteit en verlaagt de opleidingsdruk van OK-professionals en radiodiagnostisch laboranten.

Door met nieuwe leer- en simulatietechnologie de efficiëntie van zorgopleidingen te verhogen wordt de opleidingscapaciteit voor de zorg vergroot, wat helpt om de personele tekorten in de zorg te verminderen en het behoud van zorgprofessionals te verhogen. Het project is endorsed door onder meer de NVA, NVvH en NVIC. 

DUTCH is een consortium van ziekenhuizen, kennisinstellingen en EdTech en MedTech bedrijven die samen staan voor een disruptieve transformatie van training en levenslang leren voor zorgprofessionals. Het Nationaal Groeifonds wil in totaal 132 miljoen euro in DUTCH (Digital United Training Concepts for Healthcare) investeren, waarvan 48 miljoen onvoorwaardelijk voor de eerste 2 jaar, zodat er geen vertraging ontstaat bij de start. De rest (84 mln.) is beschikbaar gesteld onder voorwaarden. Zo moet er bijvoorbeeld een toets op staatssteun plaatsvinden. Afhankelijk van de mate waarin DUTCH voldoet aan de voorwaarden, zal het uiteindelijk toe te kennen bedrag uit het Nationaal Groeifonds worden bepaald.