NVA blij met toezegging Rutte over PACU

Minister-President Rutte heeft dinsdag in het Corona-debat toegezegd dat de organisatie van de acute zorgas wordt meegenomen in de nieuwe plannen van het Ministerie van VWS om de IC-capaciteit op te schalen en de pandemische paraatheid te versterken. Dit betekent dat ook de PACU in deze inventarisaties wordt betrokken.  

Rutte deed de toezegging na vragen van Kamerlid Liane den Haan van Fractie den Haan, die vorige week ook al een motie over de PACU-capaciteit indiende en onlangs nog een – door de NVA georganiseerd – bezoek bracht aan de PACU-afdeling van het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein.

Zorgas en betaaltitel
Den Haan vroeg aan Rutte of hij en Minister de Jonge bereid zijn om de organisatie van de acute zorgas mee te nemen in de plannen om de IC-capaciteit te versterken. Volgens Den Haan gaat deze discussie niet alleen over het aantal bedden, maar ook om personeel. “Het dichthouden van de achterdeur (het stoppen van de uitstroom van personeel, red.) is daarbij het allerbelangrijkste”, stelde Den Haan vast. “En dit kan door de acute zorgas anders te organiseren, bijvoorbeeld met extra PACU-bedden. Meer van deze bedden betekent meer instroom, minder uitstroom, afwisseling van werk en op korte termijn kunnen opschalen naar 350 tot 450 extra bedden. Dit plan ligt bij de Nederlandse Vereniging van Anesthesiologen. Ik zou het heel fijn vinden als zij ook betrokken worden bij uw plannen.” 

Daarnaast stelde Den Haan vast dat het ontbreken van een betaaltitel voor PACU-bedden een obstakel is om de capaciteit danig op te hogen. “Een aantal ziekenhuizen, zoals het ziekenhuis van meneer Kuijpers (Erasmus MC in Rotterdam, red.), neemt deze bedden mee in de massa qua betaling, maar een aantal ziekenhuizen kan dat niet. Dus ik zou willen dat daar ook eens naar gekeken wordt.”

Reactie Rutte
Premier Rutte reageerde welwillend op de inbreng van Den Haan en zegde toe om in de coronastrategie van het huidige (en volgende) kabinet ook de acute zorgas mee te nemen. Hij stelde wel dat de nieuwe minister dat moet gaan doen. De huidige minister (De Jonge) is al wel bezig met wat we al op korte termijn kunnen doen. Ook daar wordt de inbreng van de NVA bij betrokken.