NVA Jaarverslag 2022

In 2022 konden we weer enigszins terug naar het nieuwe normaal. Zo konden we bijvoorbeeld weer live de Anesthesiologendagen en andere bijeenkomsten organiseren. Dat wende ook weer snel. 

Toch is er ook veel veranderd. Er zijn uitdagingen waarvoor we staan in ons werk die misschien blijvende veranderingen met zich meebrengen. 
De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat ons zorgsysteem ernstig begint te knellen haperen, vooral door toenemende personeelstekorten, iets dat wij ook op de anesthesiologische werkvloer ervaren. Dat dwingt ons tot nadenken over een andere organisatie van ons werk. 

Hoewel we goed zijn in het oplossen van acute vraagstukken hebben we ook anderen nodig om veranderingen in gang te zetten. Ook het afgelopen jaar hebben we politieke steun gezocht voor onderwerpen die we belangrijk vinden en waarvan we vinden dat deze bijdragen aan goede zorg voor de patiënt. Dankzij de inzet van leden hebben we laten we zien dat we als anesthesiologen onze expertise op vele gebieden inzetten en daarmee onze rol pakken, bijvoorbeeld als perioperatief specialist. 
Caroline van der Marel: ‘Het opstellen van een jaarverslag is altijd een goed moment om het afgelopen jaar nog even de revue te laten passeren en even stil te staan bij hoeveel er eigenlijk binnen onze vereniging gebeurt en hoeveel er door onze leden gedaan is om ons vak te verdiepen en verder te ontwikkelen.' 

Naar NVA Jaarverslag 2022