NieuwsWachtwoord vergeten?

Voor leden

Welkom op het ledendeel van Anesthesiologie.nl

Lid worden

Wil je lid worden van de NVA? Kijk dan snel bij Lid worden


Lid worden van de NVA

OPROEP commentaar conceptrichtlijn ‘Sepsis fase1’ vóór 14 oktober

De conceptrichtlijn Sepsis fase 1 is nú beschikbaar voor commentaar. Graag vóór 14 oktober 2019 uw commentaren aanleveren per mail: nva@anesthesiologie.nl.

Sepsis fase 1 omvat: Vroege herkenning, diagnostiek en eerste behandeling: vloeistofresuscitatie en zuurstoftoediening bij sepsis.

Het doel van de richtlijn is om een discipline overstijgende evidence-based richtlijn te ontwikkelen gericht op de vroegtijdige herkenning, diagnose, (initiële) behandeling en monitoring, nazorg en revalidatie van patiënten met (dreigende) sepsis. Deze richtlijn richt zich op volwassen patiënten met sepsis (inclusief patiënten met ernstige infecties met kans op het ontwikkelen van sepsis) in het gehele ziekenhuis (zowel aan de poort van het ziekenhuis als op alle ziekenhuisafdelingen).
Met deze richtlijn kan de kwaliteit van de sepsis-zorg worden verbeterd en gewaarborgd, met als doel minder sepsis gerelateerde morbiditeit en mortaliteit.