Patiënteninformatie Perioperatief voedingsbeleid

Nuchter zijn voor een operatie gaat over veiligheid tijdens anesthesie. Over de mate van nuchterheid zijn nieuwe inzichten en ook ook over de invloed op het herstel na de operatie. Voor een grote groep patiënten blijkt te gelden dat als zij na de operatie direct kunnen drinken én eten, zij sneller herstellen van de operatie. Deze en meer nieuwe inzichten over eten en drinken voor en na de operatie, zijn opgenomen in de herziene richtlijn perioperatief voedingsbeleid. Verschillende specialismen hebben meegewerkt aan deze herziening.

Voor patienten is patiënteninformatie ontwikkeld zodat zij zich goed kunnen voorbereiden op de operatie. 

De richtlijn bestaat uit drie delen: periprocedureel nuchterbeleid, pre- en postoperatief voedingsbeleid bij volwassenen (excl volwassenen IC) en pre- en postoperatief voedingsbeleid bij kinderen (incl. kinder IC). De aangepaste nuchtertijden voor kinderen zijn nu ook in de richtlijn opgenomen.

Lees ook: Interview in Medisch Contact met anesthesioloog en voorzitter van richtlijnwerkgroep Mireille van Stijn