Richtlijn beleid bij spoedoperaties uitgangspunt bij meerlingzwangerschappen en stuitliggingen

De Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA) en de Nederlands Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) zijn overeengekomen dat de multidisciplinaire richtlijn Beleid bij spoedoperaties (2018) uitgangspunt is bij meerlingzwangerschappen en stuitliggingen. Deze richtlijn gaat over planning van spoedoperaties waarbij de volgende classificatie wordt geadviseerd:

categorie 1: minuten (binnen 30 minuten);
categorie 2: uren (binnen acht uur);
categorie 3: dagen (bij voorkeur op de dag van indicatiestelling of in ieder geval de volgende kalenderdag);
categorie 4: een week.
Hoe invulling te geven aan stand-by bij stuit- en meerlingenbevallingen is voor lokaal om afspraken over te maken.

De Richtlijnmodule Tijdsinterval tussen geboorte van beide kinderen (beschrijving beschikbaarheid van een OK-team) uit de richtlijn Meerlingzwangerschap van de NVOG (2011) en een gezamenlijk geformuleerd standpunt van enkele jaren geleden (het OK team moet binnen 30 minuten na een spoedoproep door een intramuraal professional moet kunnen starten met de behandeling, tenzij lokaal anders overeengekomen) vervallen hiermee per direct.

Bovenstaand voorstel is tot stand gekomen door overleg tussen dhr. Hans Duvekot (voorzitter commissie kwaliteitsdocumenten NVOG) en dhr. Tijs van den Berg (voorzitter commissie Richtlijnen en Indicatoren NVA) en akkoord bevonden door de besturen van beide verenigingen. De informatie wordt aangepast op beide websites.