Kamerlid Caroline van der Plas (BBB) in gesprek met zorgprofessionals over passende zorg voor, tijdens en na de operatie

Tweede Kamerlid Caroline van der Plas (BBB) bezocht op uitnodiging van de NVA het Jeroen Bosch ziekenhuis in Den Bosch. Van der Plas bezocht de verschillende afdelingen die patiënten verzorgen voor, tijdens en na de operatie. Het Jeroen Bosch ziekenhuis is een mooi voorbeeld van passende zorg voor geopereerde patiënten, waarin de verkoever, PACU en IC afdeling nauw samenwerken. 
 

Van der Plas en Henk Vermeer spraken uitgebreid met betrokken zorgmedewerkers over hun praktijkervaringen. Anesthesioloog-Medisch Manager Maarten van Wijk lichtte toe welke oplossingen tijdens de coronapandemie hebben bijgedragen om zoveel mogelijk operaties te kunnen blijven doen. Anesthesioloog Frank van Dorsten ging specifiek in op de structurele meerwaarde van de PACU en hoe belangrijk deze is om te zorgen dat patiënten passende zorg krijgen en we meer patiënten kunnen helpen.
 
PACU betaaltitel en breed opleiden voor flexibele inzet
Tijdens de rondleiding vertelden medewerkers over hun ervaringen op de recovery, PACU en IC en de voordelen van een PACU-afdeling voor zowel personeel als patiënten. De aanwezigheid van een PACU is een bewezen oplossing om de doorstroom van operaties te garanderen. NVA-directeur Marloes van Grotel, NVA-voorzitter Caroline van der Marel en NVA-bestuurslid Anton de Bruin lichtten toe dat veel Nederlandse ziekenhuizen geen PACU-bedden hebben omdat ze de zorg op de PACU niet kunnen declareren. Daarom pleit de NVA voor een vaste betaaltitel voor de PACU.  Ook is gesproken over breed opleiden in de acute as, waardoor flexibele inzetbaarheid mogelijk is en carrière perspectief geeft.
 
Caroline van der Plas
Van der Plas is Tweede Kamerlid van de BoerBurgerBeweging (BBB), de partij die zij zelf heeft opgericht. Van der Plas is zeer begaan met zorgmedewerkers en spreekt zich in de Tweede Kamer vaak uit over de passie waarmee zorgprofessionals hun patiënten verzorgen. Begin dit jaar was Van der Plas ook te zien tv programma BN’ers in de zorg en liep mee met de anesthesieteams op de OK. Haar betrokkenheid bij de zorg en de zorgprofessionals kwam tijdens het bezoek duidelijk naar voren.