Uitslag verkiezingen Ledenraad bekend, meer dan 900 leden stemmen

Op 28 oktober jl. heeft de Kiescommissie van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA) de uitslag van de ledenraadsverkiezingen vastgesteld. Wij zijn erg blij met de vele aanmeldingen voor de ledenraad en zijn alle kandidaten zeer dankbaar voor hun kandidatuur. 

De samenstelling van de Ledenraad is per 1 januari 2021 als volgt (alfabetische volgorde):

 1. Marcel de Bock (vrijgevestigd)
 2. Martin Bucx (vrije zetel)
 3. Moniek de Goeij (dienstverband niet-academisch)
 4. Maren Grapenthin (dienstverband niet-academisch)
 5. Eva Hendriksen (aios)
 6. Markus Hollmann (academisch)
 7. Gijs van Kerckhoven (aios)
 8. Christiaan Keijzer (vrije zetel)
 9. Gerard Lucassen (vrijgevestigd)
 10. Harald Olij (vrije zetel)
 11. Cas van Oort (vrijgevestigd)
 12. Koen Reyntjens (academisch)
 13. Robert Jan Stolker (academisch)
 14. Aart Jan Teunissen (dienstverband niet-academisch)
 15. Nadine van Veenendaal (aios)
 16. Jan-Willem Wirds (vrije zetel)

Van de 2114 stemgerechtigde leden hebben 927 leden (44%) hun stem uitgebracht (per kieskring: aios – 52%, academisch 50%, dienstverband niet-academisch 34%, vrijgevestigd 39%). Hartelijk dank aan alle leden die hun stem hebben uitgebracht.

Namens de Kiescommissie van de NVA,
Michel Los
Theo Schulpen
Eline Vlot