Vacature lid Examencommissie

Wil je op landelijk niveau iets betekenen voor de opleiding tot Anesthesioloog? De NVA is op zoek naar een enthousiaste opleider, plaatsvervangend opleider of anesthesioloog die de collega’s in de Examencommissie komt versterken.

Taken/werkzaamheden

Hiertoe behoren:

  • het feitelijk afnemen van examens;
  • het vaststellen van de examenuitslag;
  • het afhandelen van bezwaarschriften;
  • het kwalitatief beoordelen en evalueren van de in de opleiding genoemde verplichte examens voor AIOS.

Hiernaast denk je mee met en ben je betrokken bij alle taken van de Cursuscommissie. Daarbij is een uitgebreid netwerk voor het benaderen van sprekers van grote toegevoegde waarde.

Wij vinden het belangrijk dat je:

  • ervaring hebt met het afnemen van toetsen en/of beoordelen van AIOS;
  • affiniteit hebt met moderne vormen van toetsen en beoordelen;
  • bereid bent je te verdiepen in de regelgeving rondom examens en bezwaarprocedures.

Tijdsinvestering

De commissie vergadert vier maal per jaar. Veel overleg geschiedt telefonisch of per e-mail. Voor het mondelinge NVA-examen, dat twee maal per jaar plaatsvindt, ben je in principe beschikbaar als examinator en/of gecommitteerde.

Kandidaatstelling

Vind je het leuk om betrokken te zijn bij de opleiding van jonge anesthesiologen en heb je belangstelling voor deze vacature? Stuur je sollicitatie dan vóór donderdag 1 augustus naar nva@anesthesiologie.nl.

De ledenraad benoemt de commissieleden voor een termijn van drie jaar op voordracht van het verenigingsbestuur.

Voor meer informatie of vragen kun je contact opnemen met dr. Marije Reekers (071-2562301, m.reekers@lumc.nl), voorzitter van de Examencommissie, of Anne van Mierlo (tel: 030 899 0634, a.van.mierlo@anesthesiologie.nl), coördinator opleiding, examens en opleidingsvisitaties, Bureau NVA.