Visiteurs gezocht om de Commissie Kwaliteitsvisitatie te komen versterken, iets voor u?

Draagt u de anesthesiologie een warm hart toe en heeft u zin en tijd om vakgroepen anesthesiologie te helpen het beste uit zich zelf te halen? Word dan visiteur!

Momenteel bestaat de Commissie Kwaliteitsvisitatie (CKV) uit 14 visiteurs die samen per jaar zo’n 35 verschillende vakgroepen per jaar visiteren. Met een visitatie krijgt een vakgroep een spiegel voorgehouden waardoor ze kan zien hoe ze zich verhoudt tot de algemene standaard. Een visitatie wordt uitgevoerd door 2 à 3 commissieleden die de visitatiecommissie ad hoc vormen. Deze ad hoc commissie stelt zich vooraf op de hoogte van verschillende praktijkgegevens, bezoekt de vakgroep en voert ter plaatse gesprekken met de anesthesiologen en onder andere anesthesiemedewerkers, snijdend specialisten, ok-management, etc. Aan de hand daarvan stelt ze een rapport op met haar bevindingen, conclusies en oordelen. Vervolgens worden deze rapporten tijdens de vergaderingen van de CKV met de hele commissie besproken, geëvalueerd en beoordeeld. Deze vergaderingen vinden momenteel online plaats. In de toekomst zal dit een combinatie tussen fysieke vergaderingen in Utrecht en online vergaderingen worden.

Om het visiteurs zo gemakkelijk mogelijk te maken wordt het hele visitatieproces ondersteund met een online vragenlijst- en online rapportagesysteem. Visiteurs krijgen een onkosten- en reisvergoeding.

Wegens de geografische spreiding van visiteurs, nodigen wij in het bijzonder collega’s uit het noorden, oosten en zuiden uit om te reageren.

Kijk hier om te kijken of u past in het profiel van een visiteur.

Voldoet u aan het profiel en heeft u interesse? Stuur dan uw motivatie en cv aan nva@anesthesiologie.nl vóór 1 oktober.
Voor meer informatie kunt u een bezoek brengen aan de website www.anesthesiologie.nl of contact opnemen met Lieke Gielen (adviseur kwaliteit NVA). Zij kan u in contact brengen met visiteurs, zodat u van henzelf kan horen hoe het is om actief te zijn in de CKV.