WHO erkent chronische pijn officieel als ziekte

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft chronische pijn officieel opgenomen in de internationaal gehanteerde lijst van ziekten, de ICD-11. De ICD bevat hiermee voor het eerst diagnose codes voor chronische pijn, samen met codes voor de meest voorkomende en klinisch relevante groepen chronische pijnaandoeningen. Deze wereldwijde erkenning is een belangrijke mijlpaal voor patiënten met chronische pijn.

Er is jarenlang hard gewerkt om erkenning voor deze ziekte-entiteit te verwerven. Dit doet recht aan patiënten die lijden aan een vorm van chronische pijn alsmede behandelaren die zich met hart en ziel inzetten om de kwaliteit van leven voor deze patiënten te verbeteren.

De International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD)  is een internationaal gehanteerde lijst van ziekten. De WHO beheert de lijst waar zo'n 55.000 ziektes in opgenomen zijn. Aan elke aandoening wordt een eigen code toegewezen. Artsen over de hele wereld registreren hun diagnoses in de toekomst met de nieuwe codes. Hierdoor kunnen precieze statistieken worden samengesteld en kan de registratie van klinische gegevens en patiëntuitkomsten worden verbeterd. De lijst werd goedgekeurd tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de WHO in Genève en treedt in werking op 1 januari 2022.