AnesthesiologieWachtwoord vergeten?

Voor leden

Welkom op het ledendeel van Anesthesiologie.nl

Lid worden

Wil je lid worden van de NVA? Kijk dan snel bij Lid worden


Lid worden van de NVA

Anesthesie bij cardio-thoracale ingrepen

Cardioanesthesie is een aandachtsgebied van de anesthesiologie dat zich richt op ingrepen bij het specialisme cardio-thoracale chirurgie. 

De cardio-anesthesioloog is betrokken bij ingrepen aan het hart of de grote vaten verbonden aan het hart. Cardio-anesthesiologie wordt ook wel thorax-anesthesie genoemd. Operaties aan het hart zijn vaak complex en vraagt van de anesthesioloog veel fysiologische kennis. Ook het monitoren (bewaken) van de patient tijdens een hart- en vaatoperatie vereist van de cardio-anesthesioloog veel kennis van geavanceerde anesthesie en bewakingsapparatuur. 

De sectie Cardio-anesthesiologie van de NVA houdt zich bezig met het kwaliteitsbeleid, de opleiding, het onderwijs en het onderzoek op het gebied van de cardio-anesthesiologie in Nederland. Naast advies aan het NVA bestuur en/of de ledenraad, onderhoudt de sectie zelfstandig contacten met andere partijen in de cardio-chirurgische zorgketen, te weten:

1) de Begeleidingscommissie Hartchirurgie Nederland (BHN), vormgeving kwaliteitsregistratie in de hartcentra,
2) de erkend klinisch perfusionisten (EKP / NESECC),
3) de Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT),
4) de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC)
5) op Europees niveau deelname met een landenvertegenwoordiger, en momenteel ook president-elect aan de European Association of Cardiothoracic Anaesthesiologists (EACTA)

Werkgroep kindercardioanesthesiologie

Een initiatief voor de verbetering van de kwaliteit van de anesl.thesiologie en intensive care voor kindercardiochirurgie, opgericht als een ad hoc werkgroep onder de paraplu van de Sectie Kinderanesthesie (SKA) en de Sectie Cardioanesthesie (SCA) van de NVA.