Samen op weg naar passende pijnzorg

Mensen met chronische pijn moeten te lang zoeken naar een passende behandeling. De NVA ontplooit meerdere initiatieven om de zorg voor mensen met chronische pijn te verbeteren. Zo is gestart met de ontwikkeling van een Leidraad Chronische Pijn waarin organisaties binnen de pijnzorg samen tot afspraken komen. We stellen concrete zorgpaden op waarin zorgverleners samen met de patiënt bespreken welke keuzes het meest gewenst en passend zijn voor een specifieke situatie en de klachten van de patiënt.

Pijndag 2023

Ruim 300 deelnemers bezochten 15 september 2023 de Pijndagmet het thema "Netwerken over de lijnen heen". Anesthesioloog-pijnspecialisten uit België en Nederland, pijnverpleegkundigen, geriaters, revalidatieartsen, neurochirurgen, huisartsen, eigenlijk alle zorgverleners die betrokken zijn bij patiënten bij pijn waren deze dag aanwezig.

Jan Kremer (Speciaal gezant passende zorg) beet als eerste keynotespeaker het spits af van deze bijzondere dag die in het teken stond van samenwerking. Op inspirerende wijze vertelde Jan Kremer tijdens de Pijndag over de gezamenlijke opgave waar we voor staan: passende zorg voor mensen met chronische pijn. Multidisciplinair samenwerken is noodzakelijk om deze omslag te maken. Lees ook: multidisciplinair samenwerken noodzakelijk voor passende zorg voor mensen met chronische pijn.

Michel Malek, anesthesioloog in opleiding, sprak over data binnen de pijngeneeskunde. Er wordt meer data gegenereerd dan ooit. Maar hoe kunnen we al die data optimaal inzetten voor de pijngeneeskunde? Michel Abdel Malek praatte de deelnemers bij over de huidige staat, uitdagingen, valkuilen en kansen van data-gedreven zorg in de anesthesiologie en pijngeneeskunde.

Medisch inhoudelijke sessies werden afgewisseld of aangevuld met organisatorische aspecten om de toegevoegde waarde van samenwerking te laten zien. Zoals bij sessies als: Orthopaedische work-up en mogelijkheden bij klachten voor en na gewrichtsvervanging van de knie; de rol van samenwerking, en Multidisciplinair beleid bij pijnlijke diabetische polyneuropathie. Ook was er aandacht voor verslaving en afbouwen opiaten. Bij uitstek een onderwerp waar samenwerking en onderlinge afspraken cruciaal zijn om afhankelijkheid van opiaten te voorkomen.

Op weg naar passende zorg voor mensen met chronische pijn

Op de bijeenkomst Samen op weg naar passende pijnzorg kwamen zorgprofessionals, beleidsmedewerkers en zorgorganisaties samen om elkaar te ontmoeten, kennis en ervaringen uit te wisselen en samenwerking binnen de pijngeneeskunde verder vorm te geven.

Met de leidraad die begin 2024 gepubliceerd wordt kijken zorgprofessionals uit naar een toekomst waarin patiënten kunnen rekenen op de pijnzorg die voor hen het allerbeste gaat werken.

Inzicht in uitkomsten neuromodulatie behandeling voor patienten met chronische pijn

Kwaliteitsregistraties geven inzicht in de zorg voor duizenden chronische pijnpatiënten per jaar. Met de informatie uit deze kwaliteitsregistratie kunnen we de kwaliteit van patiëntenzorg verder optimaliseren, via uitkomstinformatie voor patiënten, verbeterinformatie voor professionals en zorgevaluatie-informatie voor richtlijnherziening en beleidsontwikkeling.

In 2023 verscheen de rapportage kwaliteitsregistratie neuromodulatie bij chronische pijn (2022). Deze rapportage omvat voor het derde jaar op rij de resultaten van de uitkomstregistratie neuromodulatie. De NVA heeft in samenwerking met MRDM de registratie doorontwikkeld. Per 2023 ontwikkelen we de uitkomstregistratie door in samenwerking met DICA. Hiermee borgen we een verdere kwaliteitsslag in de dataverzameling, met als doel een steeds betere behandeling van pijn en een betere kwaliteit van leven door middel van neuromodulatie. Daarnaast biedt het een basis voor verder wetenschappelijk onderzoek.

Het dashboard voor de kwaliteitsregistratie DICA Neuromodulatie (DNMA) is in december 2023 live gegaan. Zorginstellingen die hun data aanleveren voor deze registratie kunnen nu zien hoe zij zelf presteren en dit vergelijken met andere zorginstellingen. Alle 27 pijncentra in Nederland die deze behandeling uitvoeren, leveren hun zorgdata aan voor de kwaliteitsregistratie DICA Neuromodulatie (DNMA).